Arve Juritzen: – Verre enn fryktet

- Den nye bokavtalen vil svekke mangfoldet, hevder forlegger Arve Juritzen.

– Dette ble verre enn jeg hadde fryktet. Jeg hadde trodd at Forleggerforeningen og Bokhandlerforeningen ville vært mer ydmyke og beholdt rabattaket fra bokloven.  Den nye avtalen vil flytte enda mer av bokkrona fra forlag til butikk, sier Arve Juritzen, eier av Juritzen-forlagene.

– Maktkonsentrasjonen i bokbransjen vil øke. Den nye avtalen vil svekke uavhengige forlag ytterligere, bredden av litteraturen vil bli mindre, forfatterne vil få færre forlag hvor de kan utgi sine bøker. Her må regjeringen nå ta et aktivt grep om litteraturpolitikken.

 

– Fritt frem for økte krav

Han viser spesielt til at den forrige regjeringens framlegg til boklov satte et tak på 50 prosent rabatt fra forlag til butikk og at dette er fjernet i utkastet til ny bokavtale:

– Dermed er det fritt frem for bokkjedene å kreve enda mer av bokas verdi og enda større avgifter for å ta bøkene inn i butikkene. I det siste har flere kjeder krevd to prosent kjederabatt uten gjenytelse. Bokavtalen ignorerer dette problemet totalt.

Juritzen mener at det burde vært satt et rabattak på 43 prosent (slik det var i en tidligere bokavtale), at bokhandlerkjedene ikke skal ha lov til å kreve generell kjederabatt og at utbetaling av såkalt markedsstøtte fra forlag til bokhandel skal være til dokumentert kostpris.

 

Uklart om abonnementsordninger

Han er også opptatt av uklarheten rundt litteraturabonnementene:

– Nøkkelen til å få ny norsk litteratur ut til alle bokhandlere har vært butikkens plikt til å føre bøkene i de såkalte litteraturabonnementene. Den nye avtalen er uklar på dette punktet. Avtalen sier at partene ”skal til enhver tid ha en kollektiv abonnementsordning” mens det i samme setning også sies at ”forhandlere som tegner seg”. Dette kan derfor oppfattes slik at butikkene har en mulighet, men ingen plikt til å føre bredden av ny, norsk litteratur. Dette er dramatisk for norske forfattere og utviklingen av ny, norsk litteratur.