Jubelår for Aschehoug

Aschehougs hovedkontor i Oslo

2021-TALLENE: Aschehoug feirer 150-årsjubileum i år. Opptakten til jubileumsåret kunne neppe vært bedre.

Fjoråret ble et godt år for Aschehoug-konsernet. Omsetningen økte med over 100 millioner kr (20 prosent) til totalt 646 millioner kroner. Dersom konsernets forholdsmessige andel av de felleskontrollerte virksomhetene – primært halvparten av aksjene i Norli-kjeden – legges til, var omsetningen på tett oppunder 1,6 milliarder kroner.

Resultatet før skatt beløp seg til 159 millioner kroner, mot 48 millioner året før. Resultatet er positivt påvirket av gevinster og utbytte i forbindelse med salg av eierandeler, herunder salget av eierandelen i Forlagssentralen til Gyldendal.

Solid utbytte

Det store overskuddet danner grunnlag for et utbytte til konsernets 106 aksjonærer på 45 millioner kroner. De største aksjonærene er William Nygaard som eier 10,2 prosent av aksjene, mens Egil Nygaard eier 9,2 prosent.

Morselskap i konsernet er H. Aschehoug & Co (W. Nygaard). Selskapet eier tre datterselskap hvorav to er operasjonelle: Universitetsforlaget og Forlaget Oktober. I tillegg eier morselskapet fire felleskontrollerte virksomheter: Norli-kjeden, De norske Bokklubbene, Allvit AS og Fabel Lyd AS (Lydbokforlaget).

Forlagsinntektene kraftig opp

Forlagsvirksomheten i morselskapet økte sine salgsinntekter kraftig til 440 millioner kroner (353 millioner i 2020). Det var skolebokomsetningen som stod for det meste av oppgangen. Driftsresultatet i morselskapet viste likevel et underskudd på 32,8 millioner, mot et underskudd på 36 millioner året før. Morselskapet står for ulike støttefunksjoner som økonomi, IT og HR, til resten av konsernet. Det vises i årsberetningen også til at driftsresultatet er belastet med omstillings- og engangskostnader.

Universitetsforlaget leverte atter gode regnskapstall for 2021. Omsetningen beløp seg til 179 millioner kroner og driftsresultatet til 31,8 millioner kroner. Universitetsforlaget utligner med dette det meste av driftsunderskuddet i morforlaget.

Det tredje datterforlaget, Forlaget Oktober viser godkjente tall. Omsetningen i fjor endte på 47,5 millioner kroner, mot 41 millioner i 2020. Driftsresultatet endte likevel i minus, om enn et ubetydelig underskudd.

Oppsummert blir forlagsvirksomheten i konsernet totalt å vise en omsetning på 646 millioner kroner (537 millioner i 2020). Driftsunderskuddet summerer seg med dette til litt over 3 millioner kroner.

Betydelige finansinntekter

For å finne grunnlaget for rekordoverskuddet, må vi vende oss mot finansinntektene. Morselskapet solgte i fjor sine 50 prosent i Forlagssentralen på Langhus til Gyldendal. Nøyaktig hvor mye Gyldendal betalte er ikke oppgitt, men antagelig ligger salgssummen på nærmere 100 millioner kroner.

Summerer vi så konsernets resultatandel av de felleskontrollerte virksomhetene, er det først og fremst den positive utviklingen og rekordresultatet for Norli-kjeden som stikker seg ut. Norli viste i fjor et overskudd på over 80 millioner kroner, Aschehoug eier halvparten av aksjene i Norli (NorgesGruppen resterende).

De norske Bokklubbene, hvor Aschehoug eier halvparten – Gyldendal den andre, viste også et bra overskudd på nesten 9 millioner kroner.

Strømmetjenesten Fabel (Lydbokforlaget) som også eies med like andeler sammen med Gyldendal, bidro imidlertid med negative regnskapstall. Underskuddet beløp seg i fjor til 23 millioner.

Aschehoug hentet også milliongevinst fra konsernets 20 prosent eierandel i Pitch Forlag, som i fjor ble solgt til Bonnier Norsk Forlag.

Summa summarum beløp Aschehoug-konsernets finansinntekter i fjor seg til noe over 160 millioner kroner.