Jan Tore Tornes er Årets ålreite fyr

ÅRETS ÅLREITE: Prisvinner Jan Tore Tornes, Laura Frigenti (admin i GPE), og Jo Nesbø (Foto: Aschehoug)

Jo Nesbø delte onsdag formiddag ut Harry Hole-stiftelsens to priser – Årets Ålreite og Harry Hole-prisen.

– Årets ålreite trenger ikke å ha flyttet fjell, vært på TV, blogget eller ha vunnet medalje for Norge. Årets ålreite trenger ikke å ha vart ålreit hele livet, eller hele tiden, men kanskje ha en formtopp i inneværende år. Dette er jo litt i tråd med Harry Hole selv, sa Jo Nesbø, styreleder i Harry Hole-stiftelsen, under utdelingen av prisen av Årets Ålreite på Restaurant Schrøder.

Og årets ålreite fyr er Jan Tore Tornes.

Tornes er entreprenør og lokalhistoriker som har viet mye av sin fritid til å transportere livsnødvendig utstyr til folk i Ukraina i over 20 år. Som eier og leder av Tornes Turbusser AS og TKT Transport, har han på frivillig basis gjennomført utallige hjelpetransporter, godt hjulpet av pinsemenigheten i Elnesvågen og lokalsamfunnet på Fræna.

Tornes har vært selve drivkraften i «Ukrainahjelpen». De sender alt fra klær, sko, sykehussenger, medisinsk utstyr og rullestoler og har også sendt tre ambulanser til ulike sykehus i Ukraina. Både under pandemien og den pågående krigen, har transportene blitt opprettholdt, og han er fast bestemt på at den skal fortsette.

Videre har Tornes også etablert nære relasjoner mellom lokalsamfunn i Ukraina og på Fræna. – Dette er hjelp fra folk til folk fra Nordmøre og Romsdal til Ukraina, sier Tornes. – Jeg føler at dette har stor verdi, både for mottakerne og for meg selv, fortsetter han.

I samarbeid med styret i Harry Hole Stiftelsen, har årets ålreite fyr, Jon Tore Tornes, vært med på å velge mottaker av Harry Hole-prisen 2023.

Hole-prisen til utdanningsbistand

Harry Hole-prisen 2023 tildelt fondet Global Partnership for Education (GPE).

Styret i Harry Hole Stiftelsen opplyser at de det siste året har brukt mye tid på å evaluere hvordan stiftelsens midler best kan tjene sitt formål som er å bidra til bedre utdanning for barn på lang sikt, med hovedvekt på utviklingsland.

Styret har besluttet å inngå et femårig samarbeidsprosjekt med fondet Global Partnership for Education (GPE), en av de største globale aktørene innen utdanningsbistand. Harry Hole Stiftelsen vil bidra med til sammen 15 millioner NOK over en 5 års periode til GPE.

– Dette nye samarbeidet med Harry Hole-stiftelsen vil hjelpe oss å akselerere tilgangen til læring for de mest marginaliserte jentene og bidra til større likestilling over hele verden, i og gjennom utdanning, sa Laura Frigenti, Administrerende direktør i Global Partnership for Education. – Vi ser frem til stiftelsens fortsatte engasjement i global utdanning for å sikre at alle barn kan lære, trives og dermed bidra til landets vekst, velstand og stabilitet.

Jo Nesbø vil fungere som en ambassadør for GPEs program med særlig fokus på jenters muligheter og utvikling.

Får midler fra «Hodejegerne»

Harry Hole-stiftelsen ble etablert i 2008 ved at Jo Nesbø overførte alle rettigheter og tilhørende inntekter fra sin roman Hodejegerne til stiftelsen. Boken ble utgitt på Aschehoug og er hittil solgt til hele 37 land. Filmen, basert på boken, har vært en stor suksess, både i Norge og internasjonalt.

Senere er rettighetene til Jo Nesbøs bøker, Blod på snø og Mere blod også overdratt til stiftelsen. Blod på snø er solgt til 32 land og Mere blod til 31 land. Senere er alle rettighetene til Kongeriket, samt alle rettighetene til bøkene Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger. Kongeriket er solgt til 35 land, Sjalusimannen og andre fortellinger og Rotteøya og andre fortellinger er begge solgt til 33 land.

Harry Hole-stiftelsens formål er gjennom en årlig pris å gi barn grunnleggende lese- og skriveferdigheter, spesielt i utviklingsland. Styret i stiftelsen består av Jo Nesbø (leder), Kristin Clemet, Morten Gjelten, Adele Matheson Mestad, Kari J. Spjeldnæs og Trygve Åslund. Henrik Mestad er varamedlem. Daglig leder er Bjørn Werner Johansen.

Stiftelsens kapital utgjør i dag rundt 160 millioner NOK. Med årets utdeling på 3 millioner NOK er det til sammen delt ut 19,75 millioner NOK fra stiftelsen.