Ingen inflatering av skolebøker

Med ny bøker i ranselen i høst?

Regjeringens støtte til fysiske skolebøker vil bli fordelt sjablongmessig til kommunene.

Mange jublet da statsminister Jonas Gahr Støre i mai kunngjorde at regjeringen ville ekstra-bevilge millioner av kroner til skolebøker i grunnskolen.

LES: Regjeringen vil gi 300 millioner kroner til papirbøker i skolen

Klubbet i Stortinget 21.juni

Bevilgningen er nå godkjent i Stortinget og utbetalingene til kommunene vil kunne skje rett over sommerferien.

Både Forleggerforeningen og NFFO har de siste ukene jobbet for at støtten til kommunene skulle gis som en tilskuddsordning med egenandel, og der kommunene fikk refundert midler brukt til lærebøker etter innkjøp. Dette hadde sikret at kommunene selv måtte bidra med midler til skolebokløftet. Hadde kommunene eksempelvis kjøpt inn skolebøker for 600 millioner kroner, ville staten refundert halvparten.

500 kr per elev

Slik blir det imidlertid ikke. I stedet gis pengene nå som en fast sum på omtrent 500 kroner per elev i grunnskolen. Tilskuddet utbetales av Utdanningsdirektoratet og er innrettet slik at alle kommunene får tildelt sin andel av bevilgningen på 300 mill. kroner ut fra elevtall i 1.-10. klasse (i kommunale og interkommunale skoler). Dette er på samme måte som ved tildelingen av 115 millioner kroner til trykte lærebøker i revidert nasjonalbudsjett i 2023. Midlene er øremerket og kommunene vil aktivt måtte sende pengene i retur om ikke de ønsker å bruke tilskuddsmidlene på skolebøker.

Sjekk din kommune her

Et problem med direkte tilskudd kan selvsagt være at kommune allerede har satt av penger i budsjettet til innkjøp av skolebøker. Når nå staten overfører en fast sum per elev, kan kommunen dermed flytte den opprinnelige budsjettposten for skolebøker over til andre sektorer.

Lærere og foreldre gjør dermed klokt i å følge kommunens agerende før skolestart.

De 300 millionene fra staten fordeler seg på litt over 600 000 elever i grunnskolen. Mest får Oslo med 65 000 elever og 32 millioner kroner i tilskudd. Minst får Utsira med 27 elever og dermed et tilskudd på kun 13 000 kroner. Regjeringen håper tilskuddene skal resultere i en million nye skolebøker.

Sjekk hvor mye penger din kommune får her.