Hvit kveldsbønn

Håvard Rem, forfatter og lyriker. (foto: Kristian Jacobsen)

LYRISK: Covid-sommeren har også vært preget av statuer og BLM-debatten (Black Life Matters). Håvard Rem skrev om lignende allerede i 2012. I høst kan vi glede oss til en ny samling dikt fra Rem.

Den hvite manns byrde var opprinnelig et dikt av den engelske (Jungelboken) Nobelpris-forfatteren Rudyard Kipling (1865-1936). Diktet hevder at den hvite rase kan bli ansett som mer sivilisert og høyerestående enn andre, med dette følger en moralsk plikt til å herske og «oppdra». Diktet bidro med dette til en slags rettferdiggjøring av imperialismen.

Håvard Rem (f.1959) er først og fremst som lyriker å regne, men han har også skrevet sangtekster, barnebøker og sakprosa. Siden 2015 har han virket som skribent for Dag og Tid. Som gjendikter er han mest kjent for omarbeiding av tekster fra Bob Dylan, Leonard Cohen og William Shakespeare. Håvard Rem er prisbelønnet flere ganger, sist med Tekstforfatterfondets ærespris i 2016.

Søndagens lyriske lament er hentet fra Håvard Rems seneste diktsamling 30-40-50 (Schibsted, 2012). Alt i oktober kan vi imidlertid glede oss til nye dikt. Da kommer Almanakk. 365 dikt. Nå på Cappelen Damm.

Hvit kveldsbønn

”Til afroamerikanerne … og den muslimske verden … sier jeg:  Sett strek over fortiden!”
Barack Obama

Tilgi oss!
Tilgi oss at vi anroper deg!
Tilgi oss at vi ikke tror på deg!
Tilgi oss at vi trodde på deg!
Tilgi oss!

Tilgi oss, Far i himmelen,
at vi kalte deg Far og ikke Mor
Han og ikke Hun eller Hen
Tilgi oss!

Tilgi oss inkvisisjonen!
Tilgi oss hekseprosessene!
Tilgi oss kristendommen!
Tilgi oss!

Tilgi oss folkemordet på urbefolkningen i Amerika!
Tilgi oss livsgrunnlaget vi tok fra dem
da vi skjøt  bisonokser fra togruten!
Tilgi oss landområdene vi tok fra dem
da vi innførte våre lover og regler!
Tilgi oss!

Tilgi oss slavehandelen!
Tilgi oss skipene vi førte til Afrikas vestkyst
og lastet med lenkede kvinner og menn!
Tilgi oss barna
født under overfarten
brukt som agn
i haifisket på frivakten
Tilgi oss!

Tilgi oss at vi i minst fem tusen år
har undertrykt kvinnene
At vi har behandlet dem
nesten som en minoritet
selv om de er like mange som oss
Tilgi oss kvinneundertrykkingen!
Tilgi oss!

Tilgi oss imperialismen!
Tilgi oss kolonitiden!
Tilgi oss USA!
Tilgi oss!

Tilgi oss straffen vi ga samiske skolebarn
som snakket sitt morsmål i friminuttene!
Tilgi oss!

Tilgi oss loven om fosterdrap!
Tilgi oss bestemmelsene
som tvang kvinner til å fullbyrde svangerskap!
Tilgi oss barna
som kom uønsket til verden!
Tilgi oss!

Tilgi oss miljøforurensningen!
Tilgi oss nasjonalismen!
Tilgi oss kjønnsrollemønsteret!
Tilgi oss atombombene vi slapp over Hiroshima
og Nagasaki!
Tilgi oss utryddelsen av geirfuglen!
Tilgi oss!

Tilgi oss jødeparagrafen!
Tilgi oss deportasjonene av norske jøder under krigen!
Tilgi oss troen på et liv etter døden!
Tilgi oss kriminaliseringen av homoseksuelle handlinger!
Tilgi oss Vietnamkrigen!
Tilgi oss!

Tilgi oss Fremskrittspartiet!
Tilgi oss utenatlæringen av salmevers i grunnskolen!
Tilgi oss hvitheten!
Tilgi oss Muhammed-karikaturene!
Tilgi oss!

Tilgi oss at vi anroper deg!
Tilgi oss at vi ikke tror på deg!
Tilgi oss at vi trodde på deg!
Tilgi oss!