Høstferien blir Leseferien?

TIL DELHI: Kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Sverige døper om høstferien til «leseferien». – Et veldig spennende tiltak, mener kulturminister Linda Hofstad Helleland, som er åpen for et liknende norsk initiativ.

Stemningen er stor i svensk bokbransje etter at det nå er besluttet å gjøre høstferien til leseferie. Kan Norge følge etter?

Med satsingen på det svenske «läslovet» er det så langt bevilget fem millioner årlig i perioden 2017 til 2020. Pengene skal blant annet gå til lesefremmende tiltak i bibliotekene for svenske skoleelever.

 

– Et veldig spennende tiltak

Overfor BOK365 stiller kulturministeren seg svært positiv til det svenske initiativet:

– Dette høres ut som et veldig spennende tiltak. Det er bekymringsfullt at rundt én av seks norske 15-åringer har så lave leseferdigheter at de ikke kan lese skikkelig. Økte leseferdigheter øker muligheten til samfunnsdeltakelse og kunnskap. Like viktig er det at lesing kan være stor underholdning, gi kunstneriske opplevelser, personlig utvikling og ren glede.

Hofstad Helleland kan ikke huske at noe liknende vært vurdert i Norge:

– Så vidt jeg vet har det ikke vært vurdert å gjøre høstferien til leseferie. I Norge finnes det mange gode leselysttiltak og ferietid forbindes ofte med lesing. Mange folkebibliotek har lesekampanjer i sommerferien og bokhandlenes store leselystkampanje rettet mot 5. og 6. klassinger, avvikles også om sommeren. Dessuten har Foreningen !Les en rekke lesefremmende arrangementer spredt utover hele året. Dette kommer i tillegg til de lesetiltakene som gjennomføres i skolen.

 

Større løft

– Ville du støttet et initiativ til å gjøre/omdøpe den norske høstferien til «leseferien»?

– Jeg er positiv til tiltak som forener gode krefter, der både det offentlige, foreninger og private, samles om større løft. Jo mer oppmerksomhet man kan få rundt en viktig sak, som lesing, jo bedre vil effekten være, understreker kulturminister Linda Hofstad Helleland til BOK365.

 

Einarsson 2

ENTUSIASTISK: Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen.

 

Sentrale bokbransjefolk synes de positive tonene fra kulturministeren er oppløftende:

– Hvis noe slikt kan bli aktuelt, stiller vi gjerne på et møte allerede i morgen, sier en entusiastisk direktør i Forleggerforeningen, Kristenn Einarsson.

 

trinestensen

POSITIV: Trine Stensen i Bokhandlerforeningen.

 

Ønsker å bidra

Også Bokhandlerforeningens direktør Trine Stensen ønsker dette velkommen:

– Bokhandlerforeningen jobber for å styrke bokas plass i samfunnet og vi er selvfølgelig positive til en landsomfattende aksjon som skal løfte høstferien til en leseferie. Det er jeg også helt sikker på at alle landets bokhandler vil bidra til.

 

Bibliotekforening

BIDRAR GJERNE: Mariann Schjeide i Norsk Bibliotekforening.

 

–Det svenske tiltaket er jo initiert fra regjeringshold. Ønsker kulturministeren – og dermed også regjeringen – noe liknende i Norge, er de særs velkomne, sier Mariann Schjeide, leder i Norsk Bibliotekforening, og legger til: – Vi er jo en organisasjon som skal sørge for best mulige bibliotek, og holder allerede på med kampanjer – som for eksempel den nasjonale bibliotekdagen førstkommende torsdag. Vi har ellers både skolebibliotekkampanjer, lesestimuleringstiltak og egne spesialgrupper for barn og unge. Det er med andre ord ikke grenser for hva vi kan bidra med i en slik leseferie. This is what we do!