Her svikter forlagene

NFF-sjef Trond Andreassen er stort sett fornøyd de akademiske forlagene, men bekymret over totalbildet: Norske forlag er blitt dårligere på samtlige områder.

Forfatterne har talt: Forlagene er de siste årene blitt dårligere på samtlige områder. Det er de faglitterære forfatterne som er blitt bedt om å veie sine forlag. Hele 1500 NFF-medlemmer sendte inn sine svar til undersøkelsen. De akademiske forlagene kommer bedre ut enn allmenforlagene.

 

Forfatterne er blitt bedt om å karaktersette en rekke forhold fra 5 (best) til 1 (dårligst). Sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i 2005, er det en forverring på samtlige punkter.

Redaksjonelt: Forfatterne er blitt langt mindre fornøyd med kontakten underveis i skriveprosessen, forlagene er blitt tregere med å svare på innsendt materiale, og forfatterne er blitt mindre fornøyde med redigering og korrekturlesing.

Informasjon fra forlag til forfatter er blitt dårligere.

Utbetalinger: Forlagene er blitt vesentlig dårligere til å utbetale minstehonorar og royalty til kontraktsfestet tid.

 

–Bekymringsverdig nedgang

Generalsekretær Trond Andreassen (bildet) i NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening) er fornøyd med at den redaksjonelle kvaliteten holdes oppe i de akademiske forlagene, men er ikke tilfreds med totalbildet:

– Vi ser en bekymringsverdig nedgang på de fleste områder, fra redaksjonell behandling til markedsarbeid, sier Trond Andreassen til NFFs hjemmeside. Foreningen gjennomførte også sammenlignbare undersøkelser i 1999 og 2005.

 

Ikke på hugget

–Undersøkelsen viser at redaktørene ikke er på hugget når det gjelder e-bøker, og det er for dårlig. Det er avtaler og prøveordninger tilgjengelig, så dette burde ikke være så fremmed i forlagene, sier Andreassen. – Mange forlag er sene med betaling av minstehonorar og royalties. Det er selvfølgelig ikke bra.

Aschehoug undervisning kommer best ut i undersøkelsen, foran Gyldendal Akademisk og Gyldendal Undervisning. Kagge kommer best ut av allmenbokforlagene og scorer vesentlig bedre enn de øvrige forlagene i denne kategorien.

Den ferskeste undersøkelsen viser at det er de samme forholdene som peker seg ut på pluss- og minjussiden, som i de tidligere undersøkelsene.

 

Her svikter forlagene – i følge forfatterne:

 • Salg av rettigheter til utlandet
 • Evne til å vurdere utgivelse som e-bok
 • Informasjon om nye utgaver som planlegges
 • Informasjon om når boka gikk på salg (Mammut etc)
 • Ikke tilstrekkelig markedsføring

 

Dette er forfatterne mest fornøyde med:

 • Kontinuitet i redaktørstillingen
 • Generell interesse for deg og prosjektet
 • Samarbeid om omslag og baksidetekst
 • Raskt svar pr e-post, post, telefon
 • Rask og effektiv utgivelse

 

Gir resultater

–Undersøkelsen gir resultater, det er helt tydelig at denne tilbakemeldingen fra forfattere har en funksjon. Gyldendal som nå er på andreplass, lovet etter forrige undersøkelse å gå gjennom sine interne rutiner. Resultatet er at Gyldendal akademisk og Gyldendal Undervisning nå begge er rangert på andreplass, sier Trond Andreassen.

 

Slik rangerer forfatterne forlagene:

 • Aschehoug undervisning 4,4
 • Gyldendal akademisk 4,3
 • Gyldendal Undervisning 4,3
 • Universitetsforlaget 4,3
 • Cappelen Damm akademisk 4,2
 • Cappelen Damm Undervisning 4,1
 • Fagbokforlaget 4,1
 • Kagge 4,1          –
 • Cappelen Damm 4,0
 • Kommuneforlaget 4,0
 • Manifest 4,0
 • Novus 4,0
 • Gjennomsnitt 3,9
 • Gyldendal Norsk Forlag 3,8
 • Samlaget 3,8
 • Spartacus 3,8
 • Akademika 3,7
 • Aschehoug Forlag 3,7
 • Press 3,7
 • Vigmostad og Bjørke 3,7
 • Schibsted 3,6
 • Abstrakt 3,5
 • Orkana 3,5
 • Pax 3,4

Merk: Kommuneforlaget, Manifest, Schibsted og Orkana hadde alle færre enn 10 forfatter-besvarelser.

 

(Foto: NFF)