Forfatter Eirik Andrè Skrede, Tromsø.Foto: Yngve Olsen Sæbbe