Halvorsrød er ny styreleder i Norsk kritikerlag

Hilde Halvorsrød (Foto: Scenekunst)

Hilde Halvorsrød er valgt som ny styreleder i Norsk kritikerlag.

– Det er spesielt viktig for meg å følge opp og videreføre det gode arbeidet som er gjort for å bedre kritikernes arbeidsvilkår, med mål om blant annet levelige honorarer, forutsigbar oppdragsmengde og kontraktsfestede avtaler, sier Halvorsrød, og fortsetter:

– Jeg brenner også for at kritikk skal bli mer synlig i den offentlige samtalen. Som en motvekt til vår tids harde og polariserte kulturdebatter trengs et mangfold av faglig funderte kritikker som inviterer til samtale og diskusjon.

Halvorsrød (f. 1982) er fagredaktør for opera og scenisk kunstmusikk for Scenekunst.no og i tillegg skribent og kritiker på frilansbasis. Hun har skuespillerutdanning fra Lee Strasberg Theater and Film Institute i New York, mastergrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo og er i ferd med å ferdigstille en doktoravhandling ved Norges musikkhøgskole.

På grunn av nåværende arbeidsforpliktelser vil Halvorsrød gå inn i vervet fra 1. oktober. Nestleder Marit K. Flåtter vil fungere som styreleder frem til da.