Gyldendal oppretter nytt forfatterstipend

Gyldendalhuset (Foto; David Borland / Gyldendal)

Gyldendal oppretter stipend på 200 000 kroner tiltenkt kommende forfattere med minoritetserfaring.

Gyldendalstipendet er ment å gi nye litterære stemmer tid og økonomisk rom til å utvikle seg. Det er tiltenkt de som liker å skrive, som kanskje ønsker å bli forfatter, og som gjerne skulle hatt mer tid til å konsentrere seg om skriveprosjektet sitt.

Forlaget ønsker med sitt nye stipend å bidra til større bredde og mangfold i den norske litterære offentligheten. Stipendet består av en samlet sum på NOK 200 000, og deles årlig ut til én eller to mottakere på grunnlag av søknad.

Vil vurdere alle litterære virksomheter

I kriteriene til stipendet heter det at stipendmottakeren blir tildelt en av Gyldendals forlagsredaktører som veileder. Det er mulig å søke om både skjønnlitterære og sakprosa-prosjekter – men juryen opplyser at de også vil vurdere andre typer litterære virksomheter.

Stipendsøkere vurderes av en jury bestående av seks jurymedlemmer, som enten skriver selv eller arbeider profesjonelt med tekst. Juryen består av forfatter Zeshan Shakar, forfatter og journalist Yohan Shanmugaratnam, forfatter og samfunnsdebattant Sarah Zahid, professor Tonje Vold, professor, forlagssjef Kari Marstein, og strategi- og utviklingsdirektør Harald Ofstad Fougner.

Søknadsfristen er 2. mai.