Disse får arbeidsstipend

Trude Marstein (foto: Julie Pike)

Trude Marstein får ti års stipend. Se hvilke andre forfattere som er tildelt arbeidsstipend fra staten.

4 620 kunstnere har i år sendt inn 11 053 søknader til Statens kunstnerstipend. Dette er blant de høyeste søkertallene noensinne.

– Søknadene viser at Norge har et stort antall vitale kunstnerskap på svært høyt nivå, sier utvalgsleder Trude Gomnæs Ugelstad. Hun fortsetter:

– Antallet søknader er nå like høyt som under første år av pandemien. Det viser at vi må fortsette innsatsen for å styrke kunstnerøkonomien. Kunstnerstipendene gir både økonomisk forutsigbarhet, kunstnerisk frihet og sosiale rettigheter for kunstneren. Derfor er stipendene et av de mest treffsikre virkemidlene vi har.

Et av de beste virkemidlene

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen er også klar på hvor viktig stipendordninger som Statens kunstnerstipend er:

– Bak hvert fantastiske arrangement, utstilling, tekst eller forestilling er det folk som henter i barnehage, betaler dyre strømregninger og gjør alt for å få endene til å møtes. Vårt mål er at kunst- og kulturarbeidere over hele landet får bedre rettigheter og arbeidsmuligheter. Et av de beste virkemidlene for å oppnå dette er Statens kunstnerstipend, og årets tildeling viser at vi har mange profesjonelle og viktige bidragsytere til et mangfoldig og nyskapende kunstliv. Det vil vi bare ha mer av, forteller hun.

Sterk økning blant unge

Den sterke økningen er spesielt tydelig blant yngre kunstnere. – At så mange unge ønsker å satse på kunsten er et viktig og positivt signal på betydningen av kunstnerstipendene og det å ivareta rekruttering til kunst- og kulturfeltet fra alle deler av samfunnet, sier Gomnæs Ugelstad.

Samtidig som svært mange kunstnere nå mottar stipend, er det flere som dessverre får avslag på sine søknader.

– Jeg er glad for at vi de siste årene har sett en økning i antall kunstnerstipender. Men fortsatt får ni av ti søknader avslag hvert år. Det viser hvor stort behovet er for denne ordningen.

Yngre og nyetablerte kunstnere

Arbeidsstipendet for yngre / ny­etablerte kunstnarar skal gi nettopp denne målgruppen i etableringsfasen «anledning til å utvikle seg kunstnerisk og sette dem bedre i stand til å leve av sitt virke som kunstner.» Ordningen er for kunstnere under 35 år – selv om det kan gjøres unntak fra dette alderskravet.

Arbeidsstipendet tildeles for et til tre år, og utgjør kr 299 289 per år.

De skjønnlitterære forfatterne som mottar Arbeidsstipendet for yngre / ny­etablerte kunstnarar:

Bendik Sandnes – 2 år

Charlotte Louise Vaillot Knudsen – 2år

Erlend Skjetne – 2 år

Kjersti Sofie Løvåsdal Halvorsen – 1 år

Mari Sofie Andreassen – 1 år

Oda Malmin – 2 år

Runa Fjellanger – 1 år

Simen Kallevik Nielsen – 1 år

Barne- og ungdomslitterære forfatterne som mottar Arbeidsstipendet for yngre / ny­etablerte kunstnarar:

Iben Marie Akerlie – 1 år

Irmelin Persdatter Gustavsen – 1 år

Sunniva Sunde Krogseth – 1 år

Therese Garshol Syversen – 1 år

For etablerte kunstnere

Stipendet for etablerte kunstnere skal, i følge Kulturrådet: «gi kunstnere anledning til å utvikle sitt kunstneriske virke over en lengre periode og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.» Dette stipendet tildeles for ti år, og utgjør kr 299 289 per år.

De skjønnlitterære forfatterne som mottar Arbeidsstipendet for etablerte kunstnere:

Steinar Opstad – 10 år

Trude Marstein – 10 år

De barne- og ungdomslitterære forfatterne som mottar Arbeidsstipendet for etablerte kunstnere:

Tyra Teodora Tronstad – 10 år

Arbeidsstipendene

«Arbeidsstipend skal gi kunstnere anledning til å videreutvikle sitt kunstneriske virke og til å kunne ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse», skriver Kulturrådet på sine nettsider. I likhet med de øvrige stipendene, utgjør også dette 299 289 kroner per år.

De skjønnlitterære forfatterne som mottar arbeidsstipend:

Atle Håland – 1 år

Bjørn Vatne – 1 år

Casper Andre Lugg – 2 år

Eivind Buene – 1 år

Eivind Hofstad Evjemo – 2 år

Fatemeh Ekhtesari – 1 år

Geir Halnes – 1 år

Helga Flatland – 2 år

Helge Torvund – 1 år

Ida Jasmine Hegazi Høyer – 2 år

Ingrid Zachariassen Aanestad – 1 år

Juliane Rui – 2 år

Kathrine Olsen Nedrejord – 3 år

Kjersti Feldt Anfinnsen – 1 år

Kjersti Kollbotn – 1 år

Kristin Auestad Danielsen – 2 år

Lars Mørch Finborud – 1 år

Maria Dorothea Basch Schrattenholz – 2 år

Maria Navarro Skaranger – 2 år

Marie Grønborg Aubert – 1 år

Marit Eikemo – 1 år

Mazdak Shafieian – 3 år

Nils Morten Refseth Langeland – 1 år

Olaug Nilssen – 1 år

Peter Strassegger – 2 år

Roskva Ørmen Koritzinsky – 2 år

Stig Thore Aasvik  – 1 år

Sunniva Lye Axelsen – 3 år

Tomas Espedal – 2 år

Torgeir Rebolledo Pedersen – 1 år

Zeshan Arild Shakar – 2 år

De barne- og ungdomslitterære forfatterne som mottar arbeidsstipend:

Ann Helen Kolås Ingebrigtsen – 1 år

Hilde Myklebust – 3 år

Julia Lossius Kahrs – 2 år

Kristine Rui Slettebakken – 2 år

Mari Christine Grydeland – 1 år

Nina Borge – 1 år

Nora Dåsnes – 2 år

Trude Anne Tjensvold – 1 år

De faglitterære forfatterne som mottar arbeidsstipend:

Lena Lindgren – 2 år

Mona Renate Ringvej – 3 år

Seniorene

Stipendet for seniorkunstnere tildeles yrkesaktive kunstnere, som er 57 år eller eldre. Det kan tildeles frem til mottakeren fyller 67 år. Stipendet skal «sikre mottakerne økonomisk trygghet, slik at de kan ha kunstnerisk aktivitet som sin hovedbeskjeftigelse.»

De skjønnlitterære forfatterne som mottar seniorstipendet:

Lars Ove Seljestad – 5 år

Øivind Hånes – 4 år

De barne- og ungdomslitterære forfatterne som mottar seniorstipendet:

Anna Karin Helena Fiske – 8 år

Ragnar Aalbu – 10 år