Godt Gyldendal-kvartal

Gyldendal og Geir Mork klokker inn et tredjekvartal på 600 millioner blank. Det er opp 36,9 millioner kr fra fjoråret. Men det er i fjerde kvartal slaget står.

Lønnsomheten i Gyldendal fortsetter å bedre seg og det ser ut til at Geir Mork tar farvel med et konsern som økonomisk har det meste på stell, når han forlater konsernsjefstolen ved årsskiftet.

Gyldendal har i 3. kvartal driftsinntekter på 600,0 MNOK (563,1), noe som er 36,9 MNOK høyere enn for samme kvartal i fjor. Hittil i år er inntektene på 1410,3 MNOK, en vekst på 97,3 MNOK (7 prosent), fremgår det av en pressemelding fra Gyldendal. Lønnsomheten i Gyldendal fortsetter å bedre seg: EBITDA er i tredje kvartal på 108,4 MNOK, 19,4 MNOK bedre enn samme kvartal i fjor. Akkumulert er EBITDA 72,2 MNOK, hvilket er 47,3 MNOK bedre enn fjoråret.

 

ARK tar markedsandeler

Gyldendals digitale inntekter er i årets tre første kvartaler på 255,6 MNOK, en økning på 20 prosent mot fjoråret. Inntektene over digitale flater utgjør 18 prosent av inntektene hittil i år. Det er ARK og Gyldendal Norsk Forlag (GNF) som driver veksten.

Driftsinntekter i ARK ender på 292,0 MNOK i kvartalet, opp 33,7 MNOK mot fjoråret. Veksten drives av både butikker og netthandel. ARK fortsetter å ta markedsandeler. Lønnsomheten er ytterligere bedret i 3.kvartal, EBITDA er hittil i år 12,3 MNOK foran fjoråret.

 

Digital lyd opp

Driftsinntekter i forlagshuset GNF ender på 263,6 MNOK i 3. kvartal, opp 7,6 MNOK fra 2014. Veksten mot fjoråret er fortsatt størst innen allmennforleggeriet. Blant de felleseide virksomhetene fortsetter Lydbokforlaget omsetningsveksten, sterkt drevet av digitale lydfiler. Bestselgerforlaget og Bokklubben har lavere omsetning enn fjoråret, men lønnsomheten er forbedret i 2015.

«Både inntekter og driftsresultat øker mot fjoråret. En bidragsyter er økt avkastning fra de betydelige investeringene de siste årene i nytt innhold og nye tjenester. I tillegg kommer organisk vekst og fortsatt effektivisering av driften,» heter det i pressemeldingen.

 

Viktig juleinnspurt

Men så er det slik det alltid har vært i bokbransjen: Endelig resultatet for 2015 avhenger i stor grad av årets siste kvartal, med julehandelen i allmennmarkedet som viktigste driver.  Men med et såpass godt år så langt, våger konsernet en offensiv avrunding på pressemeldingen: «Gyldendals resultat i 2015 forventes å bli preget av vekst i både inntekter og resultat målt mot 2014.»