Gode tall for ord

MED XXXX ARTIKLER: NAOB

Etter lanseringen forrige uke har NAOB-ordboken blitt tatt flittig i bruk av språkinteresserte.

48 timer etter lanseringen av Det Norske Akademis Ordbok (NAOB) hadde den digitale ordboken hele 220.000 sidevisninger. Dette overgikk alle forhåpningene for forlagssjef i Kunnskapsforlaget Thomas Nygaard.

– Vi hadde håpet at lanseringen ville gi oss en fem-seksdobling av besøkene fra «prøveukene» våre, for deretter å øke gradvis når «jungeltelegrafen» spredde ryktet videre.

DIGITAL ORDBOK: Prosjektleder Petter Henriksen viser frem NAOB-ordboken.

Mange hundre gjorde også det som prosjektleder Petter Henriksen spådde i lanseringsintervjuene, og søkte opp vulgære og nedsettende ord, eller slangord av typen kæbe, tæsje, hooke og tattis. Andre dagsaktuelle ord som monster og trump (et dialektord for tung, svær kar, eller vrang mann eller gutt) var også å finne på topplisten.

Thomas Nygaard tror nyhetens interesse kan ha trigget den store trafikken:

– Innslaget i Dagsrevyen samme kveld hadde særlig stor effekt, med en voldsom økning under og etter innslaget. Og det var også stor trafikk neste morgen, i forbindelse med så mange positive omtaler i dagspressen.

LES OGSÅ: – En nasjonal milepæl

Bombasin og slabberas

– Det søkes veldig spredt – i alt fra nyord til eldre, nærmest avfeldige ord. Også tematikken er veldig spredt – alt mellom himmel og jord, bokstavelig talt. Dette kan tyde på at vi treffer veldig bredt med tjenesten. Det vil i så tilfelle være i tråd med det vi ønsker at tjenesten skal bli – en kilde for alle som lurer på et eller annet om et ord, forteller Nygaard.

Totalt ble over 26.000 ulike ord søkt på de to første dagene. Blant dem var fremmedord som diskrepans, konsensus, polemikk og persepsjon, samt nyord som facerape, snikskryte og tigermamma godt representert. Men også eldre og mindre vanlige ord som bombasin (glatt ullstoff eller stoff med blanding av ull og silke), morsfrende (slektning på morssiden), pakkenellik (ting man bærer), slabberas (sammenkomst), støvfrakk (lett, lys frakk som beskytter mørkere tøy mot støv) og vappus (opprinnelig samisk ord for veiviser) var mål for søkene som ble gjort.

Stabilt fremover

Med eventyrlige oppstartstall er det ingen som tror dette blir daglig kost:

– Vi regner med at antallet sidevisninger vil falle ned til ca 30 – 40 000 i døgnet for deretter å vokse jevnt opp mot 80 – 100 000 sidevisninger per døgn frem mot sommeren, sier Nygaard, og legger til:

– Deretter tror vi det vil holde seg relativt stabilt, men med «topper» i perioder hvor folk er spesielt opptatt av språk – så som høytidene (kryssord og språkleker) og eksamensperioder.

Gode tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene etter lanseringen har vært mange, og «overveiende positive», sier Nygaard:

– Mange gratulerer med en flott tjeneste, for deretter å spørre om hvorfor et bestemt ord ikke er med i tjenesten. Ofte dreier det seg om et sjeldent ord som ikke nødvendigvis finnes nedfelt i skrift, kanskje lokal sjargong. Slike ord har vi stort sett ikke denne ordboktjenesten. Men det har også dukket opp en og annen kommentar med ordforslag som redaksjonen nå vurderer nærmere.