Gjenvalgt med god margin

Adm. direktør Kristenn Einarsson (foto: Vebjørn Rogne)

FRANKFURT: Kristenn Einarsson beholder styreleder-klubba i Freedom to Publish Committee. Neste år samles forleggere fra hele verden på Lillehammer.

Under formiddagens generalforsamling i den internasjonale forleggerforeningen (IPA) i Frankfurt, ble Kristenn Einarsson gjenvalgt som medlem av IPAs Freedom to Publish-komité. Publiseringsfrihet har vært en av de to grunnpilarene i IPAs arbeid siden starten i 1896. FtPC ble reorganisert i 2016 og består nå av ni medlemmer som velges av generalforsamlingen og som rapporterer direkte til den.

Møtes på Lillehammer

I formiddag fikk Einarsson det høyeste stemmetallet av alle kandidatene til komiteen, og beholder også ledervervet der. Med tanke på at Norge neste år er vertskap for IPAs verdenskongress, kom valget neppe som noe stor overraskelse for omgivelsene. I mai 2020 møtes forleggere fra hele verden på Lillehammer, parallelt med litteraturfestivalen der:

– Frankfurtsatsningen vår denne høsten skal bringe den norske litteraturen ut i verden og samtidig vise vår støtte til kampen for ytringsfrihet og for lesingen. I forlengelsen av dette har Den norske Forleggerforening bestemt seg for å samle utenlandske forleggere til Norge i 2020, sier Kristenn Einarsson, som også er direktør i Den norske Forleggerforeningen.

– Vi ønsker at Verdenskongressen, som Norges presentasjon her i Frankfurt, tydelig skal vektlegge viktigheten av å fremme ytringsfrihet og lesestimulering. Flere rapporter skal utvikles og diskuteres der. Status og utfordringene for publiserings- og ytringsfrihet blir en av dem. Det vil også komme en rapport om hvordan forlagene kan bidra til å oppfylle FN’s Bærekraftmål (Sustainable Development Goals eller SDGs) som er relevante for vår bransje.

«The return of the lost reader»

Under mai-dagene på Lillehammer neste vår, skal man også for alvor begynne jakten på de tapte bokleserne:

– Storleserne leser mindre, de vet at de leser mindre og de liker det ikke. De vil gjerne lese mer. Det gjøres undersøkelser i flere land, og noen steder begynner man å lage kampanjer og aktiviteter. På kongressen i Lillehammer vil det bli lagt frem en rapport om «The return of the lost reader», forteller Einarsson.

Lillehammer-konferansen skal favne en bred flora av utgivelsesområder. Det blir en egen fagdag for dem som utvikler læremidler. To nye rapporter vil foreligge som omhandler hva vi vet om den beste læringen og hvilke rammebetingelser som fungerer best for utviklingen av læremidler. I tillegg til paneldiskusjoner om rapportene som legges frem, skal det også være gruppediskusjoner om disse temaene.

– Alle innspill skal dokumenteres og blir med i nye versjoner av rapportene som skal lages etter kongressen. Så her kan man være med på å utvikle politikken i den internasjonale forleggerforeningen, sier Einarsson.

Forfulgte forleggere

Utdelingen av publiseringsfrihetsprisen, Prix Voltaire, vil også skje på Lillehammer. Gjennom tildelingen setter IPA et særlig søkelys på en bestemt forlegger og han eller hennes utfordringer.

– I år gikk prisen til den egyptiske forleggeren Khalid Lofty som soner en fengselsdom på fem år i Egypt for å en bokutgivelse. I fjor gikk prisen til Gui Minhai, forlegger og bokhandler i Hong Kong som ble kidnappet fra sitt feriehjem i Thailand og sitter i fengsel på ukjent sted i Kina. Samme år gikk en posthum pris til Faisal Arefin Dipan fra Bangladesh som ble myrdet på sitt kontor. Året før fikk den tyrkiske forleggeren Turhan Günay og forlagshuset Evrensel prisen. Dermed har vi de siste årene vært særlig opptatt av Egypt, Kina, Bangladesh og Tyrkia, beretter Kristenn Einarsson. – Så langt vi rekker, reagerer vi på alle brudd på publiseringsfriheten vi får kjennskap til. Det er en bekymringsfull utvikling også i den såkalte vestlige verden. Den amerikanske presidenten har forsøkt å stoppe to utgivelser ved hjelp av sine advokater. Ungarn har nasjonalisert læremiddelforlagene – eksemplene er mange. Vi tror dette er et økende problem. Hva skjer hvis forfatteren gjør valg som følge av selvsensur? Hva hvis forleggerne gjør det samme og deretter formidlingsledd som bokhandlere og bibliotek? Hvordan løser vi da vårt samfunnsoppdrag? Vi er i gang med en undersøkelse blant forlag i våre medlemsland som vi skal presentere på Lillehammer neste år. Dette er også et tema på flere av seminarene vi arrangerer rundt omkring i verden.

Norske forleggere har hatt en historikk med å engasjere seg sterkt på den internasjonale ytringsfrihet-arenaen – med folk som Sigmund Strømme, Anders Heger, William Nygaard og deg selv?

– I IPA har det vært en tradisjon at de nordiske landene har engasjert seg i ytringsfrihetsspørsmål, og som du indikerer, har nok Norge trukket det tyngste lasset. Vi har en privilegert posisjon når det gjelder publiserings- og ytringsfrihet i denne delen av verden og det bør forplikte til en innsats på vegne av andre. Den norske Forleggerforeningen har lagt til rette for at vi kan ha en rolle i dette arbeidet, senest på styrets strategisamling i forrige måned bestemte man seg for å videreføre dette engasjementet.