Gir 14,5 mill til nyskaping i bibliotekene

(Foto: Nasjonalbiblioteket)

30 prosjekter får til sammen 14,5 millioner kroner i utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket i 2023.

Midlene går til nyskapende prosjekter i bibliotek over hele landet – på tvers av bibliotektyper, heter det i pressemeldingen fredag. Her heter det videre at prosjektmidlene er viktige for nyskaping i bibliotekene.

– Bibliotekenes rolle som formidler av litteratur og kunnskap til barn, unge og voksne er uvurderlig. Satsing på tilgjengelig litteratur er viktig for oss, det viser både den nylig ferdigstilte bokloven, styrkede tilskudd til leseorganisasjoner – og vårt varslede arbeid med leselyststrategi, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun legger til:

– Det er et viktig mål for regjeringa å styrke litteraturformidlingen, og i dette arbeidet er de ulike bibliotektypene helt sentrale.

Flere prosjekter, hvor fag- og folkebibliotek samarbeider om forskningsformidling, støttes.

– Vi har også ønsket å stimulere folkebibliotekene som lokale og regionale aktører for kompetanseutvikling, for eksempel i samarbeid med studiesentre, sier avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand ved Nasjonalbiblioteket.