Allmennbok opp 9 prosent

Adm. direktør Heidi Austlid i Forleggerforeningen. (Foto: Kristin Hefte)

2020-FASIT: Forleggerforeningen publiserer i dag tall for forlagenes nettoinntekter fra allmennmarkedet i siste kvartal 2020. Tallene er meget gode.

Samlet økte forlagenes allmennbokinntekter i fjor med 113 millioner til 1,36 milliarder kroner, en økning på hele 9 prosent.

Allmennmarkedet inkluderer forlagenes salg av sakprosa, skjønnlitteratur, pocket, e-bøker, samt lydbøker og strømmetjenster. Skolebøker og fagbøker er ikke medtatt.

Digitale format øker mest

De samlede digitale inntektene fra allmennbok-segmentet beløp seg i fjor til 325 millioner kroner. Dette betyr en fjerdedel av forlagenes samlede nettoinntekter.

Ikke overraskende er det strømmetjenestene som står for det vesentligste bidraget. Inntektsveksten beløp seg i fjor til 29 prosent. Forlagene fikk med dette 244 millioner kroner inn på konto. Antallet bøker lyttet til var godt over 7 millioner, opp 26 prosent fra året før.

Stykksalget av lydfiler økte også med 20 prosent til 26 millioner kroner.

E-bøker viser en oppgang på 15 prosent til 53 millioner kroner. Interessant her er at antallet solgt kun økte med 3 prosent, med andre ord kjøpes det flere nyutgitte e-bøker til fullpris.

Oppgang også for papir  

Gledelig er det at den sterke digitale veksten ikke kannibaliserer papirboka. Den fysiske boka økte i fjor nettoomsetningen til forlagene med 50 millioner kroner. Omsetningen løftet seg med dette igjen over den magiske milliardstreken og endte på 1.04 milliarder kroner.

Innbundne bøker økte med 8 prosent til 63 millioner, og endte på 851 millioner kroner. Pocketboka som er mest konkurranse utsatt i forhold til strømmingen, minket med 13 millioner til 187 millioner kroner (- 6,7 prosent). Inntektene fra pocketboka er med dette betydelig mindre enn strømmeinntektene, nevnt over.

Ser vi kun på antallet eksemplarer solgt, viser imidlertid innbundne bøker en marginal nedgang på 0,8 prosent til 7,2 millioner. Det at antallet eksemplarer går litt ned, samtidig som forlagsinntektene øker med 8 prosent, kan antagelig henføres til fjorårets sterke bokhøst. Øker salget i fastprisperioden, går forlagsinntektene opp.

Antallet solgte pocketbøker viser en mer drastisk nedgang på 10 prosent.

Royalty på lydbok

I disse dager pågår sluttforhandlingene for normalkontrakt på lyd- og strømmerettigheter mellom forfatterforeningene og Forleggerforeningen. Verdt å merke seg er at antallet lyttinger i strømmetjenestene for norske bøker er 6,5 millioner. Netto forlagsinntekter for dette beløper seg som nevnt til 244 millioner kroner, tilsvarende 37 kroner per lytting. Dernest blir det å krangle om fordelingen av disse kronene mellom forlag og forfatter.