Fra Setesdalen til Texas

–Vi snakker sjelden om politisk kristendom, men det er en realitet, kunne forfatter Dag Hoel berette da Spartacus presenterte bokhøsten.

Armageddon. Halleluja! er den tilsynelatende motsetningsfylte tittelen på Dag Hoels nye bok. Den er basert på møter med kristne sionister ulike steder i verden: på bedehus i Setesdalen, i megakirker i Texas og på busstur rundt i Israel.

– Vi bruker ofte begrepet «politisk islam». De frykteligste ting skjer i islams navn. Vi snakker sjelden om «politisk kristendom», men det er også en politisk realitet, sa Hoel da Spartacus’ høstliste ble presentert på Eldorado bokhandel i Oslo.

 

Guddommelig profeti

I boka viser Hoel de kristne sionistenes politiske innflytelse og han ser nærmere på hvorfor så mange kristne støtter Israel. Som bokas tittel indikerer, har dommedagstanken en sentral betydning.

– Forestillingen er at opprettelsen av Israel oppfyller en guddommelig profeti. Det innebærer at å arbeide for fredelige løsninger, er å motarbeide det som er profetert. Det gir ingen mening å motsette seg Guds vilje, dette er en undergang man må gjennom. Men man må hjelpe og trøste det jødiske folket på vei til Tusenårsriket, sa Hoel.

 

Piketty og Syria

Forlaget Spartacus kan i år feire at et noe kortere tidsrom er tilbakelagt. Det har nemlig 25-årsjubileum.

– Det har skjedd masse siden Spartacus ble stiftet av tre studenter på Blindern i 1989, sa informasjonssjef Eivind Løvdal Refsnes da han presenterte høstlisten. Det siste som har skjedd, er at forlaget har flyttet til St.Olavs gate, i samme hus som Tiden og Vega.

Piketty forklart NY

Armageddon NYPiketty forklart NYDet er to oversatte titler forlaget har særlige forventninger til denne høsten.

Thomas Piketty forklart er skrevet av den svenske økonomen Jesper Roine. I boka sammenfatter han Piketttys forskning og teorier, og diskuterer dem også med et svensk perspektiv.

– Roines hovedpoeng er at Pikettys bok ikke må reduseres til en partipolitisk pamflett, der venstresiden er for og høyresiden imot. Den inneholder fakta alle må forholde seg til, sa Refsnes.

Italienske Fransesca Borri har skrevet en bok om en krig som også er noe mange må forholde seg til. I krigen. Et vitnesbyrd fra Syria er en reportasjebok fra en alvorlig konflikt, men også et kritisk innblikk i maktkampen mellom journalistene som dekker den.

 

Jorsalfares hodeskalle

Spartacus kunne også melde at de er stolte over å ha fått frem flere ukonvensjonelle, unge historikere de siste årene.

En av dem er Øystein Morken, som i fjor kom med bok om Olav den Hellige, og som har nå tatt for seg en annen legendarisk vikingkonge: Sigurd Jorsalfare. Han har blant annet undersøkt hodeskallen som skulle tilhøre Jorsalfare, og resultatet var såpass interessant at han presenterte sine funn for Kong Harald.

 

«En opplagt Brage-favoritt»

Langt mer moderne historie er temaet for Synnøve Veinan Helleruds Siste nytt fra Vestfronten. Den handler om første verdenskrig, og Hellerud har reist langs vestfronten for å finne ut hvilke spor som er synlige etter krigen i dag.

Refsnes presenterte Bjørn Godøy som «en opplagt Bragepris-favoritt» i år med boka Ti tusen skygger. Godøy har i flere år forsket på det faktum at Norge var blant de landene som var hardest rammet av spedalskhet. Det har resultert i en bok som både er et tidsbilde av Norge og en fortelling om legevitenskap.

 

Ekstentrisk hakkespettbok

Forlaget har også flere populærvitenskaplige titler på sin liste. Isfritt er en antologi bestående av 37 tekster om ulike temaer som alle på sitt vis belyser tittelen. Håpet er at den kan bli starten på en ny populærvitenskapelig serie.

Jared Diamond er en populær forfatter, og Den tredje sjimpansen er hans gjennombruddsbok. Den tar utgangspunkt i de to prosentene med arvemateriale som skiller menneskene fra sjimpansene, og diskuterer hvordan de kunne få så stor betydning.

Innfallsvinkelen er noen hakk mer praktisk i Postapokalypse nå! som skal lærer leseren alt som trengs for å klare seg selv. «En veldig eksentrisk og nyttig gavebok», ifølge forlaget.

 

Kommer Morrissey?

Noe overraskende har Spartacus også en skjønnlitterær tittel på sin liste.

– Terskelen for å gi ut skjønnlitteratur på Spartacus er veldig høy. Dette er en bok som gjorde voldsomt sterkt inntrykk på alle på forlaget, sa Refsnes da han presenterte romanen En jente og en gutt. Den er skrevet av Morten Brask, som er en etablert forfatter i Danmark. Boka er imidlertid langt mer selvbiografisk enn dem han har skrevet tidligere, og forteller en sterk historie.

Det er nok mange som gleder seg til at Smiths-legenden Morisseys selvbiografi kommer på norsk. Spartacus kunne fortelle at de fikk rettighetene til boka i fjor, men i april kunngjorde brått Morrissey at alle rettighetene som var solgt til utlandet, var trukket tilbake. Forlaget håper på en avklaring de neste ukene. There is a light that never goes out, med andre ord.