Forventningsfull bokbransje

NY BOKLOV: Kultur - og likestillingsminister Anette Trettebergstuen har begynt arbeidet med en ny boklov . Foto: Arbeiderpartiet.

En ny regjering er på vei til Slottet. Det hersker høye forventninger i bokbransjen til den nye kulturministeren, Anette Trettebergstuen.

Forleggerne: Løft for litteratur og lesing

Den første som var ute med kommentar til de to regjeringspartienes felles plattform var Forleggerforeningens direktør, Heidi Austlid:

– Dette er gode nyheter for norske lesere og norsk språk. I Hurdalsplattformen, som legger det politiske grunnlaget for en ny mindretallsregjering, vil Arbeiderpartiet og Senterpartiet, legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet.  Hurdalsplattformen lover også styrket litteraturformidling, både gjennom innkjøpsordningene, en ny leselyststrategi og flere meråpne bibliotek.

Heidi Austlid (Foto: Kristin Hefte)

– Meråpne bibliotek og økt leseengasjement har Forleggerforeningen og litteraturfeltet jobbet for lenge, vi gleder oss til å samarbeide med den nye regjeringen om dette, sier Austlid.

– Hurdalsplattformen har også flere viktige punkter for å styrke norsk språk.

Ap og Sp lover å føre en språkpolitikk der norsk eller samisk velges i alle deler av samfunnet, og vil sørge for at norsk språk løftes frem i høyere utdanning og forskning. Hurdalsplattformen vil også sikre alle elever tilgang til skolebibliotek, og sikre alle elever læremidler på egen målform.

– Å verne og utvikle de norske språkene er viktig for ytringsfrihet, demokrati og utviklingen av samfunnet vårt, understreker Austlid.

Bokhandlerne: Ønsker ny Boklov velkommen

– Vi er svært glade for at Hurdalsplattformen slår fast at regjeringen vil legge frem en boklov som sikrer faste priser, sier Anne Schiøtz, direktør i Bokhandlerforeningen. Det er også gledelig å lese at regjeringen vil styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningen og en ny leselyststrategi.

– Vi er en liten språknasjon og en boklov vil bidra til forutsigbarhet og sikre mangfold, bredde, kvalitet og tilgjengelighet til litteratur over hele landet. Fastprisen sikrer at bokhandelen kan tilby bokkjøpere et stort utvalg av titler, både i fysisk butikk og på nett. Bokhandelen synliggjør bøker der folk er og bidrar til at flere leser. Bare i fjor ble det solgt over 50 000 ulike titler i bokhandelen.

– For å sikre de litteraturpolitiske målene mener vi det er viktig at vi får en enkel lov som likebehandler formater og kanaler og som opprettholder muligheten for effektiv drift og innovasjon. Nå er det viktig at det blir gjort et grundig forarbeid hvor alle parter blir hørt.

Vi ser frem til gode samtaler med den kommende kulturministeren, istemmer Schiøtz.

Anne Schiøtz

NFFO: Glad for den nye regjeringsplattformen

Også blant forfatterne hersker optimismen.

– Mye å glede seg over for litteratur- og kunnskapssektoren, sier generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFFO), Arne Vestbø om den nye regjeringsplattformen.

– Vi er veldig glade for at vil legge fram en boklov som sikrer fastprissystemet, og at de vil styrke litteraturformidlingen, blant annet gjennom innkjøpsordningene og en leselyststrategi. Men vi skulle nok ønske oss et helt konkret løfte for sakprosaens del. Derfor forventer vi at sakprosaordningene står høyest på prioriteringslisten i budsjettarbeidet som nå pågår, understreker Vestbø.

Arne Vestbø (Ilja C. Hendel)

Også på utdanningsfeltet finner Vestbø positive ting å merke seg:

– Vi er også glade for at de lover alle elever tilgang til skolebibliotek, og at de ønsker å løfte fram norsk fagspråk i høyere utdanning og forskning.

– I tillegg merker vi oss at den nye regjeringen som et av de overordene målene sine, skriver at de vil satse på kunnskap og praktisk læring i skolen. Vi oppfordrer dem til å se dette i sammenheng med viktigheten av å ha gode og relevante læremidler på alle nivå, oppsummerer Arne Vestbø.

Forfatterforeningen: Gleder seg til arbeidet med ny boklov

DnF-leder Heidi Marie Kriznik gleder seg til arbeidet med ny boklov.

– Det er godt å se svart på hvitt i regjeringsplattformen at denne regjeringa vil legge frem en boklov som sikrer fastprissystemet, at utsalgsprisen i fastprisperioden, enten boka selges på Sortland eller Ski storsenter, skal være den samme og at alle aktører må forholde seg til det.

– Fastpris bidrar til å opprettholde bredde. Og leserne skal ha tilgang til et bredt utvalg bøker og gis stor valgfrihet. Jeg ser frem til boklovsarbeidet, er Krizniks første kommentar til samarbeidsplattformen.

Heidi Marie Kriznik (foto: Espen Tollefsen)

– I plattformen er det mye å nevne, fortsetter Kriznik, – som at litteraturformidlinga skal styrkes, og at innkjøpsordningene og en leselyst-strategi fremheves i den forbindelse. Styrking av kulturskolen og gjeninnføringen av den kulturelle spaserstokken er også veldig bra. Og selvfølgelig – og ikke minst – styrking av kunstnerøkonomi og satsning på det frie feltet. Og at samiske kultur også trekkes frem og vektlegges.

– Nå krysser vi fingrene for at regjeringen og den nye kulturministeren leverer på alt de har lovet oss! sier Heidi Marie Kriznik.

Hurdalsplattformen: Leselyst og litteraturformidling

Daglig leder i Foreningen !les, Silje Tretvoll er også positiv og mener utgangspunktet for den nye regjeringens litteraturpolitikk lover godt.

– Hurdalsplattformen kommer med flere positive signaler for litteraturpolitikken de neste fire årene. Vi er svært fornøyde med at den nye regjeringen slår fast at ny leselyststrategi og styrking av litteraturformidlingen er blant satsingsområdene, sier Tretvoll.

Silje Tretvoll

Tretvoll mener den påtroppende regjeringen viser at de anerkjenner at nedgangen i lesingen og endringen i lesemønstre er en samfunnsutfordring de tar på alvor.

– Vi i Foreningen !les har argumentert sterkt for viktigheten av behovet for en ny leseslystsatsing, økt satsing på litteraturformidling og at alle elever må sikres tilgang til skolebibliotek i mange år. Å skape lesere er et langsiktig arbeid som krever stabil innsats over tid.

– Vi gleder oss til å samarbeide med regjeringen, slik at vi kan fortsette å spre leselyst og skape lesere blant barn og unge, avslutter Silje Tretvoll.