Juli: Fortsatt norsk nedtur

Månedsstatistikken: Norsk skjønnlitteratur viser ved utgangen av juli halvert omsetning sammenlignet med i fjor. Norsk sakprosa viser på sin side en nedgang på 10 prosent. Pocketboka redder totalen.

Vi skriver august. Forleggerforeningen har publisert omsetningstall fra bokomsetningen i juli. Vi må langt inn i august før vi passerer det som vanligvis utgjør halve summen for bokomsetningen på et år. Med andre ord: Den siste tredjedelen av året (september – desember) står alene for halvparten av den forventet bokomsetningen på et år.

På vei inn i den viktige bokhøsten, er det relativt få lyspunkter i det norske bokmarkedet. Pocketboksalget er fortsatt langt høyere enn på samme tid i fjor (+23 prosent), men veksten er avtagende. Salget til grunnskolen er også positiv (+55 prosent).

Varsellys blinker imidlertid for norsk skjønnlitteratur for voksne som har halvert omsetning i forhold til fjoråret. Norsk sakprosa for voksne viser også svikt – nedgangen for denne bokgruppen utgjør 10 prosentpoeng.

Oversatt sakprosa for voksne viser imidlertid markant oppgang (+30 prosent). Det samme gjør oversatt skjønnlitteratur for voksne (+9,3 prosent).

Totalt viser den samlede bokomsetningen så langt i år en økning på 9,3 prosent.  Alle tallene for bokgruppene kan du lese her.

Årets utvikling i det viktige strømmemarkedet for lydbøker foreligger det fremdeles ikke tall på.