– Fornøyd, ikke overrasket

Generalsekretær Arne Vestbø i NFFO.

Dette er et steg på veien, det vil koste penger å gjennomføre, mener Arne Vestbø i NFFO

– Vi er ikke overrasket over det de kommer fram til, men samtidig er vi veldig fornøyd med at de er så tydelige, at spesielt innkjøp for sakprosa automatisk, det er noe vi har tatt til orde for i flere år, noe vi mener er et viktig virkemiddel for sakprosa, den offentlige støtten den trenger for å utvikle seg videre.

 – Dette er jo ting NFFO har snakket om i mange år. Hvordan føles det å få en utredning som støtter det?

– Det føles bra. Det er flott for oss at det finnes et kunnskapsgrunnlag å bygge videre på. Men det er bare et steg på veien, som Kulturrådet uttaler så sitter ikke de på pengene selv og dette vil koste penger. Det er viktig at politikerne følger opp med bevilgninger. En samlet stortingskomité har sagt at de vil se på sakprosaordningen, og senest i et møte med kulturministeren pekte han på denne utredningen som et viktig grunnlag for politikkutformingen videre. Vi er veldig glad for at denne rapporten er så tydelig, samtidig ser vi at jobben ikke er gjort.

 – Hva betyr det for dere at alle ordningene kan gjøres automatiske?

– For oss er det klart at sakprosa for voksne vi har hatt særlig fokus på, men det er også andre ordninger som er relevante for våre medlemmer, som barn- og ungdom og oversatt litteratur. Vi tror automatikk er det rette generelt av mange grunner, men spesielt to grunner er viktig: Det ene er at det gir forutsigbarhet for forlagene og forfatterne. At man gjennom å ha en automatisk ordning kan anta en viss grad av sikkerhet, at bøkene som e er gode nok blir kjøpt inn.

– Det andre viktige for oss er at det nå virker som tilfeldighetene rår, og med en automatikk kan du i større grad bygge forfatterskap. Som det nå kommer frem med for eksempel at Erika Fatland, som er et av de mest markante sakprosaforfatterne vi har, ikke blir kjøpt inn, si er det noe om at ordningen ikke er rigget for å stimulere til at forfattere satser på sakprosa som sjanger. Så det er to F-er: Forutsigbarhet og Forfatterskap.