Live: lansering av litteraturutredningen

Fra klokken 10.30: Se lanseringen av utredning av Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet.

Høgskulen i Volda lanserer utredning av Kulturrådets virkemidler på litteraturfeltet, utført på oppdrag fra Kulturrådet. Bli med når forskere, kritikere og en rekke litteraturorganisasjoner diskuterer utredningen «Logikker i strid», Kulturrådets ulike ordninger på feltet, og hvordan veien videre kan se ut for denne viktige delen av norsk litteraturpolitikk.

Program:

Kl. 10.30–10.40:        Velkommen ved Lars Petter Hagen (leder av Norsk kulturråd).

Kl. 10.40–11.15:        Lars Julius Halvorsen, Paul Bjerke og Bjarne Riiser Gundersen (Høgskulen i Volda): Presentasjon av Logikker i strid. Kulturrådets      virkemidler på litteraturfeltet.

Kl. 11.15–11.30:        Spørsmål fra salen og fra digitale deltagere.

Kl. 11.30–11.45:        Bernhard Ellefsen (Litteraturkritiker og bokansvarlig i Morgenbladet): Kommentar til boken.

Kl. 11.45–12.00:        Terje Colbjørnsen (OsloMet): Litteraturpolitiske utfordringer i en digital tid.

Kl. 12.00–12.30:        Lunsj / pause

Kl. 12.30–12.40:        Innspill: Guri Fjeldberg (litteraturkritiker, video)

Kl. 12.40–12.50:        Innspill: Vidar Lund (Leder NBF)

Kl. 12.50–13.00:        Innspill: Anne Oterholm (leder av faglig utvalg for litteratur i Kulturrådet)

Kl. 13.00–13.50:        Panel med Taran Bjørnstad (NBU), Heidi Marie Kriznik (DnF), Eystein Hansen (Forfatterforbundet), Arne Vestbø (NFFO) og Heidi    Austlid (Forleggerforeningen), moderator: Haakon Bekeng-Flemmen (Kulturrådet)

Kl. 13.50–14.00:        Grete Stuevold Madsbakken (Leder for seksjon for litteratur, allmenne kulturformål og kulturvern, Kulturrådet): Veien videre.

Kl. 14.00:                   Slutt