Forlagenes juridiske nøtteknekker

– Det blir fint å komme i et miljø hvor jeg kan sparre med andre, sier Mathias Lilleengen. Han forsvinner ut av Forleggerforeningen, men skal fortsatt være forlagenes juridiske hjelpemann.

Forleggerforeningen har inngått en rammeavtale med Bing Hodneland advokatselskap om juridisk bistand til medlemsforlagene.

Tidligere var denne tjenesten ivaretatt av advokat Mathias Lilleengen, som jobbet i Forleggerforeningen fra høsten 2006 til utgangen av 2015. Lilleengen har nå blitt partner i det velrennomerte advokatfirmaet Bing Hodneland, og vil fortsette sitt arbeid for medlemsforlagene innenfor rammene av den nye avtalen.

 

– Perfekt match

– Bing Hodneland har spesialkompetanse innen de områdene Forleggerforeningens medlemmer erfaringsmessig har behov for juridisk bistand på, så dette bør være en perfekt match, sier Mathias Lilleengen. Han gleder seg til å flytte inn i et nytt miljø:

– Jeg har hatt fine år i Forleggerforeningen, men jeg ser frem til å kunne sparre med kollegaer som er opptatt av de samme områdene som meg. Det vil også styrke oss som rådgivere.

 

Mathias L A

 

Interessante problemstillinger

Mathias Lilleengen har mastergrad i jus fra London School of Economics & Political Science. Han har internasjonal arbeidserfaring fra World Intellectual Property Organization (WIPO) i Genève, hvor han arbeidet i seks år ved WIPOs voldgiftsdomstol for tvister om immatrielle verdier.

I Bing Hodneland er man glade for å få styrket den eksisterende kompetansen på immatrial- og medierettsfeltet generelt, og på opphavsrett og forlagsbransjen spesielt.

– Det er mange interessante problemstillinger i forlagsbransjen nå om dagen. Det er mange spørsmål knyttet til forhandlinger og kontrakter. Internasjonalt har vi problemstillinger knyttet til opphavsretten. Her hjemme har vi interessante vurderinger i forhold til ytringsfriheten, blant annet i kjølvannet av at boksjangere i større glad flyter sammen, sier Mathias Lilleengen.

 

Mathias L B

 

Samler mye folk

– Som før vil rådgivningen i stor utstrekning være kostnadsfri for Forleggerforeningens medlemmer. For større oppdrag eller oppdrag som faller utenfor foreningens kjerneområde, vil medlemsforlag måtte avtale pris direkte med Bing Hodneland, sier Mathias Lilleengen. – Vi ser at disse spørsmålene er viktige for Forleggerforeningens medlemmer. Deltagelsen på våre kurs og seminarer om dette samler gjerne mye folk.

Tirsdag denne uka blir det avholdt et informasjonsmøte om dette for Forleggerforeningens medlemmer.

Også i BOK365s og Bok & samfunn vil du i tiden fremover kunne lese om aktuelle juridiske problemstillinger i bøkenes verden, forfattet av Bing Hodnelands eksperter.