Forfatterbrev til Willand: Støtter Gørvell

Knut Gørvell (Foto: Vebjørn Rogne)

Flere sentrale forfattere, blant andre Else Kåss Furuseth, Vigdis Hjorth, Knut Nærum, Erik Fosnes Hansen og Lars Saabye Christensen har sendt et internt brev til Cappelen Damm-sjef Sarah Willand angående behandlingen av Knut Gørvell.

– Ja, det medfører riktighet at det er sendt brev fra en gruppe forfattere, i alt 31, til forlagets sjef Sarah C.J Willand, som et svar på orienteringsbrevet som hun sendte ut 13. mai. Det er en intern tilbakemelding mellom forfatterne og henne. Det er ikke så mye mer å si, sier Erik Fosnes Hansen, en av underskriverne, som understreker at han på ingen måte er en talsperson for gruppen. Han har bidratt i koordineringsarbeidet med Torkil Damhaug – men de er ikke initiativtakere bak brevet.

I brevet skriver forfatterne at de ikke motsetter seg omorganiseringen, men at de er glad for at forlaget tar tak i de store utfordringene bokbransjen står ovenfor. Samtidig stusser de over behandlingen av salgs- og markedsdirektør Knut Gørvell.

HAR SIGNERT: Erik Fosnes Hansen (Foto: Morten Krogvold)

Tidligere i år ble det kjent at Gørvell ble tilbudt sluttpakke, da Willand opplyste at «Knut ikke er aktuell for de nye lederrollene, men at han kan være med inn i omstillingen og bli vurdert opp mot roller i ny organisasjon. Knut ville da heller inngå sluttavtale.»

Gørvell blir derimot med videre i en ny rolle som spesialrådgiver for den såkalte White box-en som skal utvikles i Cappelen Damms nye lokaler i Stortingsgata 28, hvor de etter planen flytter inn i 2025.

«Det er riktig at jeg har fått et brev fra et utvalg forfattere på forlaget. Brevet er sendt direkte til meg, og av respekt for de som har sendt brevet – og det de tar opp – er det viktig for meg at de får et ordentlig svar fra meg direkte, og ikke gjennom Bok365», skriver Sarah C.J Willand i en epost.

«Det både forbauser og bekymrer oss»

«Som forfattere er vi forlagets nærmeste samarbeidspartnere, og flere av oss har vært det gjennom tiår – fra lenge før Cappelen ble Cappelen Damm. Vi har vært vitne til mange omorganiseringer. Ut fra brevet ditt er det ikke helt lett å vurdere hvordan den planlagte omstruktureringen vil påvirke arbeidet med manus og bok – men vi legger til grunn at planen er gjennomtenkt og forankret på alle nivåer i forlaget», skriver forfatterne i brevet.

HAR SIGNERT: Lars Saabye Christensen (foto: LIna Hindrum)

De fortsetter:

«I denne sammenheng reagerer vi på at Knut Gørvells fratreden ikke nevnes med et ord i brevet ditt. Det både forbauser og bekymrer oss at han ikke lenger skal være en del av forlagets ansikt og aktivitet utad. Hvis målet er å bringe boka nærmere leseren, er det vanskelig å tenke seg noen som er dyktigere til nettopp dette enn ham. Det er ingen overdrivelse å si at både forlag og forfattere skylder ham svært mye. Han behersker i enestående grad å stå i spennet mellom det litterære og det kommersielle, og har både markedsføringsmessig og litterær fagkompetanse. Han er i stand til å gjøre det smale bredt, og det brede relevant.»

«Er uvurdelig»

Forfatterne fremholder i brevet at Gørvells innsats er direkte knyttet til de gode salgstallene forfatterne har opplevd:

«Med sin entusiasme og iver, sin energi og sine ideer, sin fagkunnskap, erfaring og sitt unike nettverk helt ned på bokhandlernivå og ut til den enkelte leser, har han vært en verdifull ressurs for både forlag og forfattere. For mange av forfatterne har Knut Gørvells innsats bidratt sterkt til styrking av deres eget økonomiske resultat.

Alene dette forholdet gir grunn til å reagere med en tydelig tilbakemelding til deg. Både forlag og forfatter lever av boksalg, men mens forlaget kan tenke i volumer og segmenter, fungerer forfatterøkonomien annerledes. Vi er avhengig av at forlaget gjør sitt ypperste for at en enkelttittel synliggjøres. Som du er inne på i ditt brev, skjer ikke dette like lett som tidligere.

Det krever en særskilt, målrettet kompetanse. Her er Knut Gørvell uvurderlig. Hans innsats for et mersalg av enkelttitler har hatt betydning for vår egen inntjening, og ganske sikkert også for forlagets.»

HAR SIGNERT: Vigdis Hjorth (Foto: Sara Angelica Spilling)

 

Kaller avgjørelsen kontraproduktiv

Forfatterne skriver også at selv i en omlegging ville det være naturlig at Gørvell fikk fortsette, om så i en mer fristilt rolle.

HAR SIGNERT: Erlend Loe (Foto: Anna-Julia Granberg, Blunderbuss)

«Han er en viktig del av forlagets litterære identitet. Han er en av dem vi jobber tettest med ved siden av redaktørene. I sin tid i forlaget har han vært med på å utvikle forfatterskap. Han har lest manus for etablerte forfattere, og gitt nyttige tilbakemeldinger underveis. Enkelte av oss har også hatt gleden av å jobbe tett med ham gjennom Krimforfatterskolen og Krimfestivalen.», skriver forfatterne, og fortsetter: «Situasjonen som nå har oppstått fremstår som uforståelig og uproduktiv, for ikke å si direkte kontraproduktiv. At Knut Gørvell fra nå og frem til juni 2025 skal være konsulent for utvikling av fellesarealer i det nye huset, virker meningsløst med tanke på hvilken ressurs han er. Også på det menneskelige plan er det høyst beklagelig.»

HAR SIGNERT: Else Kåss Furuseth (Foto: Colin Eick)

Forfatterne ber i brevet om svar på noen spørsmål knyttet til Gørvells avgang, blant annet:

  • Hvordan vil forlaget sikre at den unike kompetansen Knut Gørvell besitter ikke går tapt, men videreutvikles?
  • Hva tenker ledelsen rundt det å ta vare på ansatte som fortjenstfullt har arbeidet i forlaget i mange år?

«Grunnen til at så mange forfattere finner sitt forlag og blir der, er at de møter dyktige fagfolk, både i redaksjonene og i de andre avdelingene de skal jobbe med. Vi mener denne dyktigheten styrkes av at medarbeiderne opplever forlaget som et godt og trygt arbeidssted. Trygghet gir grunnlag for å være kreativ og effektiv, mens uforutsigbarhet og stress fører til det motsatte. Hvordan Knut Gørvell blir takket av etter sine mange år i forlaget, bidrar neppe til å skape denne tryggheten.»

Disse underskrev

Forfatterne som har underskrevet brevet er:

Nadia Ansar, Ingeborg Arvola, Elin Brend Bjørhei, Lars Saabye Christensen, Gro Dahle, Torkil Damhaug, Torgrim Eggen, Eivind Hofstad Evjemo, Karin Fossum, Else Kåss Furuseth, Hanne Gellein, Erik Fosnes Hansen, Dag O. Hessen, Vigdis Hjorth, Hans Olav Lahlum, Kim Leine, Erlend Loe, Sigbjørn Mostue, Atle Nielsen, Gert Nygårdshaug, Knut Nærum, Hilde Palladino, Tore Rem, Jeanette Semb, Gulraiz Sharif, Ellen G. Simensen, Trygve Skaug, Eva Stensrud, Frederik Svindland, Selma Lønning Aarø.

Bok365 erfarer også gjennom samtaler med flere sentrale forfattere at det er en utbredt forfattermisnøye med håndteringen av Knut Gørvells avgang. Enn så lenge er man avventende til den øvrige omorganiseringen.