Forfatter søker karakter

I ukens quiz skal vi koble forfattere og litterære personer, og vi spør: Hvilken av disse karakterene tilhører nevnte forfatter?

Forfatter søker karakter

Forfatter søker karakter