Flest kvinnelige debutanter

Den typiske skjønnlitterære debutanten er en 35 år gammel kvinne, viser tall som Den norske Forfatterforening har regnet seg frem til.

Beregninger fra DnFs administrasjon viser at 59 prosent av fjorårets skjønnlitterære debutanter var kvinner, 41 prosent menn. Den gjennomsnittlige fjorårsdebutanten var 35,5 år gammel.

Den norske Forfatterforening innhenter årlig informasjon fra forlagene om årets skjønnlitterære debutanter. Én av grunnene er å finne kandidater til Tarjei Vesaas’ debutantpris, som fortrinnsvis skal gå til en forfatter under 35 år. Alder er også et kriterium for Statens arbeidsstipend for yngre forfattere, som tildeles kandidater som er 35 eller yngre.

En ganske stor andel av debutantene faller utenfor kategorien «unge og lovende»: 36 prosent av debutantene var over 35 år, og fem av fjorårets debutanter hadde passert 50.

 

På vei ned

I det korte perspektivet er både snittalderen og kvinneandelen på vei ned: I 2012 var debutantenes snittalder 37 år. 64 prosent var kvinner, 36 prosent menn. Fire var over 50 år, og 54 prosent over 35 år.

Egenpubliserte bøker er ikke omfattet av undersøkelsen, og enkelte små forlag har ikke levert informasjon.