Flåten flagger ut

KOMMENTAR: Stadig flere av de største norske forfatterstjernene finner seg utenlandske agenter. Men nå åpner Norges Frankfurt-satsing i 2019 for nye grep – og i går var det «breaking news» fra begge sider av Sehesteds plass.

Forlagsagenturene har lenge vært på vikende front, til fordel for mer offensive og selektive uavhengige agenter. Og de er ikke norske.

Forfatternavn som Jo Nesbø, Linn Ullmann og Karl Ove Knausgård hører til blant våre største litterære eksportartikler. Alle tre selger godt i en rekke land. Alle har de utenlandske agenter – og i så måte får de følge av stadig flere. Slikt blir lagt merke til bare tre år før norske forfatterskap skal være hovedattraksjonen under verdens største bokmesse i Frankfurt. Derfor er det slett ikke uten grunn at både Aschehoug og Gyldendal nå varsler helt nye grep på agent-siden.

 

På vikende front

Tidligere har forlag rundt omkring i verden som regel selv håndtert salget av sine egne forfatteres rettigheter utenlands. Etter hvert har forlagsagenturene havnet på vikende front i de fleste bokmarkeder og frittstående agenter har tatt en stadig større andel av kaka. Gjerne de mest lukrative kakestykkene.

Her hjemme har forlagsagenturene lenge stått sterkt. Det kan det være flere forklaringer på. Først og fremst har det norske litterære økosystemet vært tuftet på det kollektive, blant annet med standard royaltyavtaler – enten man er en bestselgerforfatter eller har betydelig skrinnere salg. Dernest har man hatt tunge engasjementer fra de største forlagskonsernene i alle deler av boklandskapet – med eierskap i egne bokhandlerkjeder, egne distribusjonssentraler, egne bokklubber og egen agentvirksomhet.

 

Fantasisummer

Med ansvaret for en stor bredde blir det fort slik at toppene ikke får maks uttelling. Vi har sett det ute, og vi har sett det her hjemme. Mange av forfatternavnene som har beveget seg fra å være én av mange hos forlagsagenturene og over til å være én blant noen få utvalgte hos de frittstående agenturene, har opplevd større gjennomslag internasjonalt.

Tro kan som kjent flytte fjell, og det finnes flere eksempler på agenter som har «tryllet» med enkeltrettigheter. Samuel Bjørks krimdebut Det henger en engel alene i skogen fikk midt på treet-anmeldelser her hjemme. Likevel oppnådde hans svenske agent, Astri von Arbin Ahlander, «fantasisummer» for utenlandsrettighetene. Det største enkeltforskuddet var på 3,6 mill kr for en avtale om tre bøker.

 

SamuelB

«FANTASIFORSKUDD»: Samuel Bjørk (aka Frode Sander Øien)

 

 

Fisker etter de heteste

Selvsagt er det de heteste salgsobjektene og de mest lovende forfatterne de uavhengige agentene fisker etter. Forlagsagenturene blir dermed over tid tappet for sine mest innbringende forfattere, men må fremdeles ivareta bredden. Når virksomheten i utgangspunktet er en geskjeft som innebærer mange arbeidstimer og en moderat «cut» av avtalene som landes, er det vanskelig å få økonomien til å henge på greip. Da ender man fort opp med det hakket mer defensive begrepet «forfatterpleie». Det vil si at det ligger en forventning om at forlaget ivaretar utenlandssalget til forfatteren, men at dette i praksis ikke er den delen av avtaleforholdet hvor forlaget satser tyngst.

 

Hos «sjakalen»

Det er en oppdagelse flere norske forfattere tilsynelatende har gjort. Linn Ullmann og Karl Ove Knausgård er vel plassert hos Andrew Wylie, kjent som «sjakalen» blant agentene. Hos agentgiganten The Wylie Agency har de selskap av forfattere som Milan Kundera, Philip Roth, Salman Rushdie og en rekke av navnene som årlig dukker opp blant de heteste nobelpriskandidatene.

 

linnullmann

HOS WYLIE: Linn Ullmann (Foto: Agnete Brun)

 

Et dusin av våre kjente navn, deriblant forfatterparet Erik Fosnes Hansen og Erika Fatland, er å finne hos Copenhagen Agency. Der er også fjorårets store norske sakprosasuksess, Morten Strøksnes’ Havboka.

Høyest profil blant agentene her i Norden har utvilsom Niclas Salomonsson og hans Salomonsson Agency. Blant en rekke godt selgende nordiske forfatternavn, finner vi den etablerte krim-trioen Jo Nesbø, Jørn Lier Horst og Anne Holt. Salomonsson har også hentet inn nyere norske talenter som Heine Bakkeid og Bobbie Peers.

 

Bratt nedtur

Nettopp i vårt nære naboland i øst skjer det store bevegelser på agentsiden, hvor større aktører gjerne har spist de mindre. Nordin Agency kjøpte opp Nilsson Agency i Malmö og nevnte Salomonsson kjøpte Storytellers Agency. Flere bransjeeksperter mente at noen få raskt ville overta alt. Så har ikke skjedd. I dag er det rundt 20 litterære agenter i Sverige, tre nye er kommet til bare i løpet av de siste seks månedene. Forlagsagenturenes kurve peker bratt nedover. Mens de frittstående agentene i 2012 sto for rundt halvparten av omsetningen av rettigheter til utlandet, hadde andelen i fjor økt til hele 75 prosent, ifølge et regnestykke utført av bransjemagasinet Svensk Bokhandel.

 

Jo Nesbø

HOS SALOMONSSON: Jo Nesbø (Foto: Leif Gjerstad)

 

 

Få uavhengige

Under den nylig avholdte Bokdagen påpekte forfatter Maja Lunde «handelslekkasjen» til utenlandske agenter, og mente det var synd at pengene havnet der i stedet for at det dukket opp nye, norske hardtsatsende agenter.

Men enn så lenge er bildet her et helt annet enn hos våre svenske naboer. I Norge har det kun vært to uavhengige agenter av en viss størrelse: Eirin Hagen (Hagen Agency) og Hans Petter Bakketeig (Stilton). Disse har hatt mer begrenset nedslagsfelt. Førstnevnte har etter hvert sirklet inn barne- og ungdomsbøker (primært fra Samlaget) og dernest sakprosa for voksne (med blant andre Spartacus som leverandør) som satsingsområder. Bakketeig har først og fremst håndtert Kagges forfattere, anført av Erik Bertrand Larssen og Lars Lenth, i tillegg til Samlaget-navn som Ragnar Hovland og Brit Bildøen.

Men det er i all hovedsak Cappelen Damm, Aschehoug og Gyldendal som har rådet grunnen med hvert sitt agency.

 

Siri Pettersen

HOS GRAND AGENCY: Siri Pettersen

 

 

Nye grep

I går flagget to av de tre nye grep: Aschehoug varslet at skal styrke sin egen agentvirksomhet frem mot Frankfurt i 2019 og ansette nye folk. I tillegg skifter agenturet navn til Oslo Literary Agency. «Vi skal sørge for at flere av våre forfattere når ut i verden,» lover Aschehoug-konsernsjef og forlegger Mads Nygaard. På den andre siden av Sehesteds plass meldte Gyldendal at de går i kompaniskap med Copenhagen Agency.

At de to nå gjør ulike strategiske veivalg er neppe tilfeldig. Aschehoug Agency/Oslo Literary Agency selger rettigheter for både Aschehoug og Oktober. Det betyr at de råder over en total markedsandel innenfor norsk skjønnlitteratur varierende fra drøye 35 til nærmere 50 prosent de siste tre årene, før fratrekk for noen av de nevnte sentrale forfatternavnene.

 

Krevende utgangspunkt

I så måte har Gyldendal et mer krevende utgangspunkt med sine snaue 17 prosent i fjor.

Det har ikke gjort situasjonen bedre at man i den senere tid har mistet agentrettighetene for nevnte Jørn Lier Horst (til Salomonsson) og at fantasy-stjernen Siri Pettersen har teamet opp med svenske Grand Agency. Antallet ansatte i Gyldendals egen agency-virksomhet har blitt redusert fra tre til en.

Sist høst inngikk det Gyldendal-eide forlaget Tiden en samarbeidsavtale med det litterære agenturet Antas Bindermann Listau (ABL) i Berlin. «Konkurransen på det internasjonale rettighetsmarkedet har blitt merkbart tøffere de senere årene, og vi ser at uavhengige agenturer ofte klarer seg bedre i denne konkurransen enn de tradisjonelle forlagsagenturene,» uttalte Tiden-sjef Richard Aarø da.

 

Lynsjakk på Sehesteds plass

På tampen av dagen har man i Gyldendal muligens konkludert med at det kan bli for tøft å kjøre solo, og heller kastet blikket sørover mot København og landet på den gamle resepten «If you can’t beat them, join them». De har utvilsomt valgt seg en kompetent samarbeidspartner. Copenhagen Literary Agency, som ble til gjennom en fusjon av Leonhardt & Høier Agency og Lars Ringhof Agency, er velrennomert og kan vise til svært gode resultater.

«Som Gyldendal har Copenhagen Literary Agency en profil preget av litterær kvalitet og langsiktig og solid satsing», sier Kari Marstein, redaksjonssjef for norsk skjønnlitteratur, og mener kombinasjonen av en rettighetssjef inhouse i Gyldendal og et tett samarbeid med Copenhagen Agency samlet vil bety en kraftig styrking av forlagets rettighetsforvaltning.

Det har lenge versert rykter om at danskene skulle etablere et Oslo-kontor og fra august i år blir det altså et faktum. Ved roret: Åsfrid Hegdal, som frem til nå har vært rettighetssjef hos Cappelen Damm Agency. Så heller ikke den tredje store aktøren er uberørt av gårsdagens hendelser.

Ryktet om danskenes Oslo-etablering er tilsynelatende ikke det eneste som har gått på by’n, etter som det ble spilt lynsjakk på Sehesteds plass med både trekk og mottrekk i løpet av noen hektiske timer i går.

Hvem som har gjort det klokeste valget vil vise seg.

 

 

Vebjørn Rogne

 

 

 

Hovedbildet: NORDISK SUKSESS: Salomonsson Agency er Nordens store suksessbedrift innenfor den litterære agentvirksomheten. Sjefen sjøl, Niclas Salomonsson, er nummer tre fra høyre (stående bak). Bildet er tatt for noen år, folk og frisyrer siden. (Foto: Salomonsson Agency)