Vigdis leser Herman

Vigdis Hjorth synes det er hjelpsomt å ha med hunden Emma Hjorth når hun besøker festivaler. FOTO: Elin Brend Bjørhei

Vigdis Hjorth har finlest Herman Wildenveys forfatterskap - og forteller om det.

Sommerpoeten Herman Wildenvey oppnådde en enorm popularitet med sine dikt og opplesninger tidlig på 1900-tallet. Nå har Vigdis Hjorth lest Wildenveys forfatterskap, og lørdag holder hun foredrag om sine funn i Nasjonalbiblioteket.

 

vigdisH– Vigdis Hjorth har skrevet en glitrende tekst om Herman Wildenvey, full av kunnskap og entusiasme. Foredraget kan bli en begivenhet i stil med Herman Wildenveys egne opplesninger, som han var viden kjent for. Det blir en feiring av sommeren, sier programsjef ved Nasjonalbiblioteket Eline Skaar Kleven.

 

Misforstått også

wildenveyHerman Wildenvey var en bestselger helt fra debuten Nyinger i 1907. Det wildenveyske dikt brakte en ny muntlighet inn i den norske poesien, og diktene hadde et bredt nedslagsfelt. Når «sommerskald» Wildenvey holdt foredrag og opplesninger, kunne allmuen, kritikere og kong Haakon sitte i salen.

Det sies at Wildenvey også hadde en grublende side som han aldri helt lyktes med å formidle. Tidvis følte han seg misforstått og var også bitter. Vigdis Hjorth har lest hans forfatterskap med en moderne lesers øyne. Hvordan ser vi hans poesi i dag, når han ikke lenger leses av verken konge eller folk?


Fortidens folkelesning

Gjennom en serie foredrag og bokutgivelser har Nasjonalbiblioteket satt seg fore å gå nærmere inn på norske forfattere som en gang var folkelesning, men som nå er i ferd med å forsvinne fra vår felles hukommelse. Til denne serien har en rekke forfattere fått i oppdrag å lese forfatterskap de har lite kjennskap til fra før. Hva finner en moderne leser i fortidens klassikere? Foredragene utgis som små pocketbøker på 50–60 sider, og det vil komme fire i året.

Hjorths bok om Herman Wildenvey er det tredje i serien. Tidligere har Dag Solstad skrevet om Olav Duun, og Ole Robert Sunde har tatt for seg Johan Borgens Lillelord.

 

Vigdis Hjorths foredrag om Herman Wildenvey kan du høre i Nasjonalbiblioteket på Solli plass i Oslo førstkommende lørdag kl. 1400.