Færre titler – økt omsetning

Det norske bokmarkedet økte med 2,7 prosent og endte i 2013 på drøye 5,6 mrd. kroner – trass i sterkt fall i antall nyutgivelser av billigutgaver, lydbøker og e-bøker.

Det norske bokmarkedet økte med 2,7 prosent fra 2012 til 2013 og er nå i sum 5 640 MNOK, viser Bransjestatistikken som Forleggerforeningen kan presentere i dag.

Den deflaterte verdi er i 2013 omlag like stor som for 20 år siden i 1994, noe som viser at bokmarkedet i Norge har en sterk underliggende stabilitet. Økningen i 2013 fordeler seg likt på skolebøker, bøker til universitet og høgskoler og bøker til allmennmarkedet.

Minus 1000 titler

Antall nye titler utgitt av DnF-medlemmer ble i 2013 redusert med om lag 1000 titler. Nedgangen fordeler seg på billigutgaver, lydbøker og e-bøker, slik at antallet genuint nye titler er omlag det samme i 2012 som i 2013, dvs nær 4000 titler. Antall nye e-bøker var om lag 1400 i 2013. Det vil si at mer enn en tredel av de genuint nye titlene også utgis som e-bok. Antall tilgjengelige e-boktitler var ved slutten av 2013 om lag 5000. Samlet omsetning av e-bøker for DnF-medlemmer ble i 2013 omlag 19 MNOK. Dette er en økning fra 2012 på om lag 70 prosent.

Økt gjennomsnittspris

Gjennomsnittsprisen for bøker utgitt av DnF-medlemmer økte med 7 % fra 2012 til 2013 etter en nedgang fra 2011 til 2012 på 3 prosent. Ser en på prisutviklingen over femårsperioder ligger prisstigningen for DnF-medlemmer på mellom 1 og 2 prosent per år.

I forhandlerleddet er det bokklubbene som gjør det best i 2013. Etter år med betydelig årlig nedgang, økte bokklubbene sin omsetning med 8,1 prosent fra 2012 til 2013. Ser en bort fra en omklassifisering øker også bokhandlene omsetningen i 2013. Økningen var omlag 5 prosent. Øvrige forhandlere og Kulturrådet viser nedgang.