Fabel-aktig vekst

Leder av Lydbokforlaget, Ann-Kristin Vasseljen

Lydbokforlaget som drifter strømmetjenesten Fabel, kunne melde om over 70 prosent økning av inntektene i fjor.

Strømmetjenestene er gullgruver for forlagene. Veksten er aksentuert av fjorårets moms-fritak, samt årets corona. Gyldendal og Aschehoug eide, Lydbokforlaget økte i fjor inntektene med 50 millioner, til 118 millioner kroner. Dette gir en årlig vekst på litt over 70 prosent.

Det koster å vokse, men Lydbokforlaget har antagelig dempet markedsføringsutgiftene i prosent av omsetningen. «Varekost» – det som går rettighetshaverne, forlag og forfattere – økte tilsvarende omsetningsveksten, mens «Andre driftskostnader» kun økte med 40 prosent.

Driftsresultatet ble med dette bedret fra et underskudd på nesten 13 millioner i 2018, til et underskudd på 3,4 millioner i fjor.

I år regner forlaget ytterligere vekst, samt å levere et positivt resultat.

De to norske strømmekonkurrentene Fabel og Storytel er varsomme med å melde abonnenttall, men et årsabonnement hos Fabel koster litt over 2 000 kroner. Vi kan med dette estimere at antall abonnenter ved årsskiftet – gratis prøveabonnenter inkludert – lå et sted godt i overkant av 50 000.

Nytt av året er at de to eierforlagene henter hjem lydbok-rettighetene fra Lydbokforlaget. Forlaget blir med dette spisset til primært å drifte strømmetjenesten. Så gjenstår det å se om reorganiseringen medfører at forlaget også skifter navn til Fabel. Utviklingen er i alle fall eventyrlig.

Les også: Henter lyd-rettighetene hjem

Les også: En separasjon til å bli glad av