Eystein Hanssen ny leder

Forfatterforbundet søker medlemskap i LO. Eystein Hanssen overtar kapteinsbindet fra Jan Ove Ekeberg.

På Forfatterforbundets landsmøte i helgen kunne den unge fagforeningen feire at den nå har forhandlingsrett til bibliotekvederlagsmidlene, er blitt tatt opp som medlem i Norwaco og har passert 400 medlemmer. Landsmøtet stemte også for at foreningen skal søke medlemskap i LO, der søsterorganisasjonen Det norske dramatikerforbund alt er medlem.

– Det er et betydelig og viktig arbeid som er lagt ned dette første året i Forfatterforbundets eksistens, sier påtroppende leder Eystein Hanssen i en pressemelding. – Vårt viktigste mål har hele tiden vært retten til at alle skjønnlitterære forfattere fritt skal kunne organisere seg og ta del i forvaltningen av bibliotekvederlagsmidlene. Det har vi oppnådd.

Vil øve innflytelse

Kulturdepartementet har lagt som føring at Forfatterforbundet skal inn som en femte organisasjon i Norsk forfatter- og oversetterfond (NFOF). Forfatterforbundet forhandler nå med de øvrige skjønnlitterære organisasjonene om vilkårene for inntreden i fondet, og hvordan bibliotekvederlaget skal fordeles fra og med det tidspunktet Forfatterforbundet ble tilkjent forhandlingsrett.

– På vegne av vår voksende medlemsmasse blir den viktigste oppgaven framover å markere oss og søke innflytelse i alle fora der de øvrige skjønnlitterære organisasjonene fram til nå har rådet grunnen, sier Hanssen. – Vi har nå også vedtatt våre første egne stipendordninger, og vil jobbe målrettet med disse slik at vi raskest mulig kan være med å bidra til framveksten av god, norsk litteratur.

Hovedorganisasjon og pensjon

Diskusjonen om å bli tilknyttet en hovedorganisasjon har pågått siden Forfatterforbundets første ordinære landsmøte i 2018. Styret, med avtroppende leder Jan Ove Ekeberg i spissen, anbefalte at Forfatterforbundet gikk inn i LO.

– Skjønnlitterære forfattere står overfor store utfordringer både når det gjelder rettighetsforvaltning, digitalisering og ikke minst pensjonsrettigheter, som for selvstendige næringsdrivende på kunstnerfeltet har vært et forsømt kapittel, sier nestleder Helle Stensbak. – I alle spørsmål om våre medlemmers rettigheter vil det være betryggende å ha LOs apparat i ryggen.

Takk til avtroppende styre

Det er noen utskiftninger i det nye styret. Jan Ove Ekeberg takker av etter nærmere halvannet år som leder.

– Jan Ove har ledet Forfatterforbundet i den svært krevende etableringsfasen. Resultatene taler for seg, og det er med ydmykhet jeg tar over stafettpinnen, sier Eystein Hanssen.

 

Bildet: NYTT STYRE I FORFATTERFORBUNDET: Fra venstre av Helle Stensbak (nestleder), Dorthe Erichsen, Eystein Hanssen (leder), Trond Vernegg og Lena Roer. Varamedlemmene Eirik Wekre og Kristin Skulstad Ålovsrud var ikke til stede.