– Er dekket av bankgarantien

– Vivo-konkursen medfører ikke noe jordskjelv for Forleggerforeningens medlemsforlag, meddeler Kristenn Einarsson (bildet). For de uavhengige kristenforlagene kan det bli styggere.

Kristenn Einarsson og Forleggerforeningen brukte gårsdagen på å få oversikt over økonomien i kjølvannet av Vivo-konkursen. Det var en beroligende gjennomgang for foreningens medlemmer. For de som står utenfor Forleggerforeningen, kan det ser verre ut.

Mandag ble det kjent at bokhandlerkjeden Vivo måtte ta den tunge veien til skifteretten. I fjor landet Vivo på 3,7 mill. kr i minus. Frem til 1. mars i år skal bokhandlerkjeden ha tapt ytterligere 2 mill. kr. Normisjon er hovedaksjonær i Via med 85 prosent av aksjene, mens Norsk Luthersk Misjonssamband eier de resterende 15 prosentene.

 

– Gjelden er dekket

– Kort oppsummert dekkes kjedens gjeld til våre forlag fullt ut av bankgarantien fra Vivo, sier direktør Kristenn Einarsson i Forleggerforeningen, etter gårsdagens gjennomgang av tallene. – Dette viser at det er en fordel å være medlem hos oss. Går en kjede overende, vil som oftest garantier fra bank og morselskap dekke tapene – i hvert fall et godt stykke på vei.

Etter hva BOK365 erfarer, ligger bankgarantien Vivo har stilt med i underkant av 2,5 mill. kr. Garantien vil da inkludere store kristen-forlag, som Bibelselskapet/Verbum og Hermon, som alle er medlemmer i Forleggerforeningen. Dette kan indikere at mange mindre kristenforlag utenfor foreningen kan sitte med en betydelig del av de utestående beløpene i Vivo-konkursen. Uten bankgaranti og med en stor andel av omsetningen gjennom Vivo, kan dette få alvorlige konsekvenser for disse.

 

Uventet for mange

Nylig foretok hovedaksjonær Normisjon en større innsprøyting av friske kroner i Vivo, så trass i et tungt fjorår kan kjedekonkursen ha kommet svært overraskende på mange aktører.

Norli Libris-sjef John Thomasgaard uttalte i går at dette var en konkurs de ikke så komme:

– Vi hadde ingen kjennskap til utfordringene i Vivo, sa John Thomasgaard til BOK365.

 

trinestensen

TRINE STENSEN: – Konkursen påvirker mangfoldet.

 

Heller ikke Bokhandlerforeningens leder, Trine Stensen, ante at noe slikt var i emning:

– Nei. Dette kom overraskende på for oss.

– Hva har det å si for bokhandel-landskapet hvis flere av Vivo-butikkene forsvinner?

– Vivo er en nisjebutikk og eneste i sitt slag som formidlere av religiøs litteratur i tillegg til annen litteratur. Det påvirker det mangfoldet vi har om Vivo-butikkene forsvinner, sier Stensen.

– Det er naturlig å tro at flere av dem vil bli drevet videre i ny regi?

– Det har jeg ikke noen formening om nå, men det er lov å håpe.

 

– Krevende å drive bokhandel

– Hvordan ser det ut ellers i bokhandel-landskapet? Ser det ut til at medlemmene deres har kontroll på økonomien?

– Vi har ikke fått signaler om noe annet. Det er krevende å drive bokhandel og lønnsomheten er lav. Mange av våre medlemmer trenger flere ben å stå på for å klare å tilby et godt utvalg av bøker i sitt lokalsamfunn. De fleste bokhandlerne holder til rundt i distriktene og ikke i store byer og har dermed et begrenset marked, sier Trine Stensen, og legger til: – Konkurransen er sterk salgskanalene imellom og likeledes konkurransen til andre varer og tjenester. Når en bokhandel forsvinner er det alltid et tap for bokleserne og for bransjen.