En verden av informasjon om bøker

Bokbasen: Fra venstre Tone Løyland, Erik Skadal Pedersen og Maiken Songe Thorsen

I 2024 vil bransjen få nye og bedre tjenester fra Bokbasen. I disse dager rulles nye «Bokbasen Søk» ut til over 200 bokhandlere. — Det er med en viss ærefrykt vi erstatter Mentor, forteller adm.dir i Bokbasen, Tone Løyland.

Med utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge, leverer Bokbasen et bredt utvalg av tjenester til hele litteraturfeltet i Norge. Bokbasen skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, strømmetjenester, bibliotek og skole.

Bokbasen AS er eid av Gyldendal ASA, Cappelen Damm AS, Aschehoug AS, Akademika, Sentraldistribusjon, Forlagssentralen, Ark, Norli og Fri Bokhandel.

Mentor erstattes

Bokbasen leverer infrastrukturløsninger for hele bokbransjen og Mentor-databasen er sentral. Alle med en viss tilknytning til bokbransjen har et forhold til Mentor. Enten du tilhører forlagssiden og bruker Mentor til å registrere informasjon om utgivelsen, eller bokhandelssiden, hvor Mentor er bransjens foretrukne søkeverktøy i møte med kundene.

— Databasen over alle norske bokutgivelser er selve hjertet i vår virksomhet, forteller administrerende direktør i Bokbasen, Tone Løyland.

Bokbasen bytter nå ut teknologien knyttet til mottak, foredling og distribusjon av metadata.

— I motsetning til dagens Mentor, som er som en lommekniv, et alt-i-ett verktøy for hele bransjen, ønsker vi at fremtidens tjenester fra Bokbasen skal være modulbaserte og rettet mot å løse spesifikke problemer som er relevante for brukeren, oppsummerer Erik Skadal Pedersen, produktsjef for eksterne digitale brukertjenester.

Bokbasen Søk lanseres

Bokbasen Søk er første produkt som lanseres ut fra denne tenkningen. Arbeidet med dette produktet startet opp like før julen 2022 med butikkbesøk og intervju av bokhandlere og det var innsikten dette genererte som var basis for utviklingen av konseptet sier Skadal Pedersen:

— Søket har vært ute hos enkelte bokhandlere siden påske og tilbakemeldingene deres har vært svært verdifulle for videre tilpasning av søket. Det er med en viss ærefrykt Bokbasen Søk i disse dager rulles ut til rundt 200 butikker i ARK og Norli. «Vi elsker Mentor!» har gått igjen som en konkret tilbakemelding vi har fått fra både bokhandlere og forlag underveis i prosessen.

I motsetning til dagens Mentor hvor man får mange treff på samme tittel er Bokbasen Søk bygget på en annen struktur som gir ett treff per tittel og hvor man enkelt ser hvilke formater og utgaver tittelen er tilgjengelig i. Å raskt finne frem til informasjon om rett bok i møte med kunden har vært vektlagt som det viktigste for bokhandlerne og det er dette som har vært det styrende prinsippet i utviklingen. Søket er også mobiltilpasset, noe som gir de butikkansatte nye og bedre muligheter til å raskt finne frem for kundene. Samtidig vil det være funksjonalitet i dagens Mentor som per i dag ikke er videreført i Bokbasen Søk, noe av dette vil kunne komme senere, mens annen funksjonalitet vil dekkes av tilleggsmoduler som er rettet mot spesifikke brukergrupper som for eksempel diverse uttrekk av data:

Intern organisasjonsutvikling

Bokbasen har de siste to årene jobbet med utvikling av nye kjernesystemer for innhenting og foredling av metadata. Bokbasens egne bibliotekarer har allerede tatt i bruk en ny løsning for katalogisering av bøker og gleder seg over at det nå er mulig å katalogisere verk og presentere de ulike utgavene og formatene knyttet til verket på en mye bedre måte sier en stolt produkteier, Maiken Songe Thorsen:  —  Vi håper at alle som skal bruke data fra oss kan lage enda bedre løsninger for å spre leseglede og innsikt.

— Internt i Bokbasen har alle, uten unntak, vært med i utviklingen på ulike områder og vi prøver hver dag å jobbe mer kundedrevet og vi liker å levere noe nytt kontinuerlig, lytte til det som skjer og de behov som bransjen bringer opp. Det kan være innsikt om nye problemer, ny statistikk, mer informasjon, nye produkter og samarbeid på tvers av bransjeaktører oppsummerer Tone Løyland:

— Noen i Bokbasen har fått nye roller og alle jobber sammen med alt fra testing til å sikre at vi dekker viktige områder før vi skrur av de løsningene som kundene benytter i dag.

Forlagene får ny tjeneste for registrering av metadata

På lik linje med at Mentor for bokhandel erstattes av nye tjenester, vil Mentor for forlag også erstattes.

— Vi vil løpende lansere nye muligheter for forlagene hvor det blir enklere og raskere å registrere bøkene, laste opp e-bøker, lydbøker trykkunderlag og bilder knyttet til bøker og legge til markedsinfo og annet for økt synlighet. Etter hvert kobler vi også på strømmetjenester, nettbokhandlere og andre kunder som har eller ønsker tilgang opplyser Erik Skadal Pedersen:

— Når ny Boklov innføres fra 1. januar 2024 blir det ekstra viktig at vi hjelper forlag, nettbokhandlere og strømmetjenester med å registrere data riktig og sikre at de får hjelp til håndtering av det nye rullerende fastprisregimet, skyter Tone Løyland inn:

— 2024 blir et veldig spennende år for oss i Bokbasen, men også for store deler av bransjen som vil oppleve at vi søker kontakt og skaper nye, og bedre løsninger. I enkelte perioder vil kanskje noen tjenester ikke oppleves som like bra, men mye vil bli mye bedre og vi får en ny infrastruktur som raskere vil kunne tilby nye muligheter for alle, avslutter Løyland.