En eksistensiell båtreise

Torolf E Kroglund (foto: Tomm Wilgaard Christiansen)

ANMELDT: Båten bærer, og vel så det, i Torolf E. Kroglunds Historien om båten. Kroglund skriver gnistrende godt «fra skog til hav med farkosten som endret verden».

Det er en ambisiøs reise Kroglund legger ut på. I et covid-nedstengt Norge bestemmer forfatteren seg for å bygge sin egen trebåt – uten noen form for erfaring. Bakteppet er pandemi og klimakrise, samtidig som forfatteren selv får hjerneslag. Båtbyggingen blir bokstavelig talt hans livbåt tilbake til livet.

Historien om båten kan sammenlignes med Lars Myttings Hel ved og Kjersti Aaases Mur far og dotter. «Å bygge en båt, er noen en må gjøre for å kunne», skriver Kroglund. Og det handler om «å være i prosessen», eller som Aase skriver om tørrmuring: «å gjere for å lære». Det er den tause kunnskapen fra et tradisjonshåndverk som bare kan overføres ved å gjøre det, der fortid og fremtid blir opphevet og du bare «er i prosessen». Zen – og kunsten å bygge en båt, kunne boken like gjerne hett.


Torolf E. Kroglund:
Historien om båten
Sakprosa
Cappelen Damm
318 sider

Båten Kroglund skal bygge seg, er en Arendals-pram. «en båt alle kan bygge», som han skriver. Pram skal visstnok ha språklig opphav i gammelslavisk, og betyr «oversetter», noe forfatteren også gir mer symbolsk betydning. «Båten har en overskridende kraft. Den står som symbol og håndfast kommunikasjonsmiddel mellom livet og døden, eller til et nytt liv».

Det finnes en million båter her i landet. Dobbelt så mange som hytter. Båten han bygger, er såkalt klinkbygget, med en 5000 år gammel historie til de første som visstnok skal ha vært bygget i Egypt. I Norge er det funnet spor av klinkbygde trebåter tilbake til 400 år før vår tidsregning, på Senja.

Forfatteren trekker linjer mellom «klodens to lunger», skogen og havet. Begge binder oksygenet som vi er så avhengige av. «Det er klimaets k-faktor, som indikator på klodens sunnhetstilstand».

Historien om båten er også en kulturhistorisk reise i internasjonal og norsk båtbyggertradisjon, mytologisk og håndverksmessig. Siden båtbyggingen i boken foregår på et verksted i Hammeråker i Risør, blir naturlig nok mye av historien knyttet til den stolte båtbyggertradisjonen på Sørlandet. «Verden er der du er». Det er ikke lengselen etter andre land, fjerne kyster og eventyr som driver båtbyggerne, skriver Kroglund. Det er byggverket i seg selv. Båtbyggere er ikke nødvendigvis sjøfarere, like lite som en fiolinmaker er fiolinist.

Historien om båten, bringer også Kroglund til tradisjonsbåtbyggere i Hellas. I 1994 ble landet rammet av et EU-direktiv , som gav engangsstøtte til destruksjon av små fiskebåter i tre.  EU mente de var en trussel for fiskebestanden i Middelhavet. Parallellene til den norske kystflåten av småbåter er slående, samtidig som trålerne får frie tøyler.

Kroglund overlever hjerneslaget og kommer seg ved hjelp av båtbyggingen gradvis tilbake til et godt liv. Historien om båten er også et sterkt forsvar for et bærekraftig, økologisk samfunn.

«Tear down your house, and build a boat».

JAN NYBERG