En av tre blir ikke lest for

(Foto: Evgeny Amanenko/iStock)

En ny undersøkelse viser at ett av tre barn blir sjelden eller aldri lest for – selv hele åtte av ti barn sier de ber om høytlesning ukentlig.

Under Nordisk Barnebokkonferanse tidligere denne uken, ble det lagt frem en ny undersøkelse om hvorvidt foreldre leser for barna sine. Svaret på spørreundersøkelsen er noe nedslående: En av tre barn blir ikke lest for, tross at hele 80 prosent av barna som er med i undersøkelsen oppgir at de minst en gang den siste uka spurt aktivt om å lese en bok sammen.

Bruker mindre tid på lesing

Professor Trude Hoel ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. (Foto: UiS)

– Studien, som er gjennomført blant foreldre med barn mellom tre og seks år, viser at lesing i hjemmet er en aktivitet vi bruker mindre tid på. Dette til tross for at litteratur er noe vi har antatt verdsettes høyt, og å lese sammen ses på som både nyttig og lærerikt for barna, forteller Trude Hoel, professor ved Lesesenteret.

Undersøkelsen har også sett nærmere på foreldrenes motivasjon for å lese sammen med barna, og majoriteten oppgir at det er en koselig å aktivitet å gjøre sammen. Dette svaret er tett etterfulgt av flere andre motivasjoner for leseaktiviteten: det gir ungene språkstimulering, gode opplevelser og fremmer lese- og skriveferdigheter.

Spørsmålet om hvor mange bøker foreldrene leser med barna, gir altså virkeligheten. Undersøkelsen er delt inn i tre kategorier: De som leser lite – null til én bok i uka, de som leser noe – to til fire bøker i uka, og sist de som leser mye – fem til seks eller flere bøker i uka.

I kategorien de som leser veldig lite er prosentandelen på 33 prosent. 41 prosent oppgir at de leser to til fire bøker i uka, og 26 prosent opplyser at de leser fem eller flere bøker hver uke.

Undersøkelsene viser videre at gruppen som oppgir at de leser mest er kvinner med høyere utdanning.

Faste rutiner har betydning

Førsteamanuensis Elisabeth Brekke Stangeland ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking. (Foto: UiS)

Den gjennomførte studien er den første av sitt slag, da den rettes mot yngre barn i en norsk kontekst. Og selv om lesing sammen med barn og barnelitteraturen har stått sterkt i Norge, har vi tidligere visst overraskende lite om hvor mye eller hvorfor vi har lest for barna våre.

– I den internasjonale PIRLS studien, som undersøker tiåringers leseferdigheter, blir foreldre spurt om hvor mye de leste for barnet da det gikk i barnehagen. Foreldrenes svar tyder på at høytlesing for barn er mindre verdsatt nå enn før. Dette tyder dessverre også resultatene fra vår studie på, sier Trude Hoel.

Forskerne bak undersøkelsen mener at det er viktig å ta barnas initiativ på alvor: om barnet ber om å bli lest for, er det bare å sette seg ned og gjøre det. Et tips er å innføre rutiner for lesing:

– Det at det finnes faste rutiner for lesing i hjemmet, ser ut til å ha særlig betydning for hvor mye lesing som skjer sammen med barna, sier Elisabeth Brekke Stangeland, førsteamanuensis ved Lesesenteret.

Bok365-leserne leser for barna sine

Bok365 har også drevet med leseforskning de siste dagene. Tidligere denne uken spurte vi leserne våre om hvorvidt de leser for sine barn eller barnebarn. Her oppgir kun 2 prosent av de som har barn i den aktuelle aldersgruppen at de ikke leser for dem. 

Dog er Bok365s lesere allerede svært litteraturinteresserte, og nok ikke et representativt utvalg for nordmanns lesevaner.