Dom i sak mot Konkurransetillsynet

Dom i saken mellom Konkurransetilsynet og landets tre største forlag falt i dag. Ingen klare vinnere, men bøtene er kraftig redusert.

I dag falt dommen i sivilsaken Gyldendal, Aschehoug og Cappelen Damm hadde anlagt mot Konkurransetilsynet. Tilsynet hadde gitt forlagene bøter på til sammen 32 millioner kroner for ulovlig konkurransesamarbeid, bøter som forlagene nektet å betale. «Med det resultat retten har kommet frem til har ingen av partene vunnet saken», heter det i dommen fra Oslo tingrett torsdag formiddag.

Bøtene er imidlertid kraftig nedjustert. Størst reduksjon får Aschehoug som har fått overtredelsesgebyret redusert fra 9,7 til 3,5 millioner kroner. Gyldendals reduksjon er på 2,9 millioner til 5 millioner. Cappelen Damm får også 5 millioner i overtredelsesgebyr, men reduksjonen er her på 4,1 millioner – nære halvparten av den opprinnelige boten forlagshuset ble ilagt i fjor.

Bøtene er altså etter dette rundt regnet halvert. Schibsted Forlag, som senere er solgt til Vigmostad & Bjørke, var også i lagt overtredelegebyr på 4,6 millioner, men Schibsted valgte å betale gebyret – antagelig av prosessøkonomiske hensyn.

Aschehoug: Er blitt hørt på viktige punkter

– Vi er tilfredse med at Aschehoug er blitt hørt på viktige punkter i saken mot Konkurransetilsynet, og at gebyret er vesentlig redusert i forhold til det opprinnelige vedtaket. Vi gikk til sak fordi vi var uenige i det faktum og den rettsanvendelse tilsynet la til grunn. Vi vil nå bruke tid på å studere dommen nøye og vurdere hvordan vi skal forholde oss til den, sier Mads Nygaard, forlegger og konsernsjef i Aschehoug.

Cappelen Damm: Vi vant delvis fram

I en pressemelding fra Cappelen Damm fremhever forlaget at dommen slår fast at:
«Det er ikke sikret noen dokumentbevis som tilsier at Cappelen Damms samarbeid med de andre forlagene har hatt noen bred forankring innad i forlaget eller i forlagets øverste ledelse.»

Konsernsjef Tom Harald Jenssen i Cappelen Damm kommenterer videre dommen slik:  – Vi tar Oslo tingretts dom til etterretning, selv om vi er overrasket over resultatet og uenig i konklusjonen. Vi vil nå gå grundig gjennom premissene sammen med våre advokater for å ta endelig beslutning om en eventuell anke.

Gyldendal: Ikke fornøyd

Kommunikasjonsdirektør Alexander Even Henriksen i Gyldendal, jubler ikke: – Selv om boten er redusert er vi ikke fornøyd med dette resultatet. Saken har reist både prinsipielle og praktiske spørsmål. Vi må nå få tid til gå gjennom rettens avgjørelse, før vi tar stilling til hvordan vi vil følge den opp.

Tilsynet: Konkurranseloven ble brutt

Konkurransetilsynet understreker at Oslo tingrett har gitt Konkurransetilsynet medhold i at forlagene Aschehoug, Cappelen Damm og Gyldendal brøt konkurranseloven da de utvekslet informasjon og boikottet distributøren Interpress.
– Vi er tilfreds med at tingretten deler Konkurransetilsynets syn på at samarbeidet mellom forlagene utgjorde en formålsovertredelse slik tilsynet la til grunn i sitt vedtak. Samtidig registrerer vi at retten mener gebyrene er for høye og at disse er redusert, og tilsynet vil nå bruke tid å gjennomgå tingrettens begrunnelse på dette punktet, sier juridisk direktør Karin Stakkestad Laastad.
***

Hele dommen kan du lese her.

Les også: Inn for landing i Tinghuset