Dobloug til Wardenær og Larsen

Svenska Akademien har besluttet å tildele Dobloug-prisen for 2014 til roman- og novelleforfatteren Britt Karin Larsen og lyrikeren Torild Wardenær (bildet).

Svenska Akademien har besluttet å tildele Dobloug-prisen for 2014 til roman- og novelleforfatteren Britt Karin Larsen og lyrikeren Torild Wardenær.

I uttalelsen fra juryenheter det blant annet:

Britt Karin Larsen (f. 1945) er engasjert og mangfoldig dikter, som med sine historiske romanserier inntar en helt egen plass i norsk litteratur: som minoritetenes dikter. Hennes trilogi om fire forskjellige taterfamilier og deres samhandling med storsamfunnet er blitt kalt et monument over det norske romanifolket og er blitt møtt med stor anerkjennelse, nasjonalt og internasjonalt. Også Larsens nyeste historiske romanserie om de såkalte skogfinnene er blitt sterkt rost av kritikerne. I sitt særegne rike og poetiske språk skildrer Larsen det skogfinske folket med innlevelse, innsikt og solide historiske kunnskaper. I likhet med hennes øvrige romaner er også her medfølelsen og solidariteten med de utstøtte og underprivilegerte en sentral verdi.

Torild Wardenær (f. 1951) er en original forfatter som arbeider med store perspektiver i et overskridende språk. Hun har utgitt ni diktsamlinger, samt dramaer og gjendiktninger. I Wardenærs dikt møtes det visuelle og det refleksive i en særegen språklig legering som av og til utkrystalliserer seg i en slags prosalyriske tekster, andre ganger i ordleker eller grafiske komposisjoner, men ofte også i korte vers der abstrakte tema utkrystalliseres i uventede lyriske bilder. Man kunne beskrive hennes særegenhet ved å si at hun skriver som en maler som mestrer alle dimensjonene i bildet: forgrunnen med de frapperende konkrete detaljene, mellomgrunnen som setter motivene i perspektiv, og særlig bakgrunnen som ofte får diktet til å åpne seg mot helt svimlende perspektiver, jeget plassert inn i kosmiske dimensjoner, mennesket sett i forhold til andre livsformer, tid-og-rom beskrivelser som åpner bildet mot bakgrunner der det ikke fins noe som stopper blikket.

Doblougprisen er en litteraturpris som deles ut av Svenska Akademien. Prisen deles ut til svensk og norsk skjønnlitteratur, samt til litteraturhistorisk forskning. Prissummen er 150 000 kroner. Prisen er et resultat av at Birger Dobloug i 1938 testamenterte sine eiendeler til Svenska Akademien som et fond for skjønnlitteratur. De norske prisvinnerne utpekes av Den norske Forfatterforening.

 

(Foto Wardenær: Aschehoug / Geir Egil Bergjord)