– Det viktigste året i vår historie

Det hevder Alf R. Jacobsen og lanserer boken "1945 Hat. Hevn. Håp", som første bind i en seksbindsserie om det moderne Norge

– Vi ble frigjort, og vi startet byggingen av det nye Norge. Det er grunnen til at 1945 er det viktigste året.

Det sier forfatter Alf R. Jacobsen. Og hele første bind i hans nye serie er viet dette dramatiske året.

 

Hva skjedde egentlig i april- og maidagene i 1945, da nazi-Tyskland ble knust og overgav seg «betingelsesløst», slik kravet var. Det sto 380 000 tyske soldater i Norge da den røde armé og de vestlige allierte møttes i Berlin og Hitler tok livet av seg. Mange mente – og trodde – at Norge ville bli en eneste stor slagmark, tyskernes siste bastion.

Det ble ikke slik, heldigvis. Og spillet som førte til den betingelsesløse kapitulasjonen er en viktig del av Jacobsens bok.

– De ga opp. Terboven brukte de siste dagene til å planlegge sitt eget selvmord i stedet for å agitere for «Festung Norwegen», sier forfatteren.

 

DSC02425
Lansering: Forfatteren intervjues av Annette Groth.

 

Nye kilder

Og det er det boken begynner med. Tyskernes øverste sivile leder i Norge, Reichskommisar Josef Terboven, kjøper inn sprengstoff nok til «en så voldsom eksplosjon at omkringboende nordmenn kan komme til skade». Og det vil ikke Hitlers etterfølger admiral Dönitz ha noe av. Han har gitt ordre om at ingenting skal ødelegges.

Deretter går forfatteren løs på forspillet til avslutningen. Hva skjedde egentlig i Tyskland, Norge, Storbritannia, Danmark og Sverige i krigens avslutningsfase?

Det er nylig frigitt kildemateriale som gjør at Alf R. Jacobsen har kunnet skrive denne boken.

– Det har aksellerert. I Norge og Sverige får du nå tilgang til politiarkiver fra krigen som du ikke fikk før. Det samme i Storbritannia. Den britiske kontraspionasjen har frigitt mer og mer fra sine arkiver, og det gjør det mulig å se hendelsene i et nytt lys, sier forfatteren til BOK365.

– Når du nå kan sammenligne det du finner i disse arkivene, kan du etter hvert danne deg et bilde av hva som egentlig skjedde.

 

DSC02430
Med nytt blik på 1945: Alf R. Jacobsen

 

Første av seks

1945 er de første bindet i en tenkt serie på seks om Norge i etterkrigstiden. Neste bind, som kommer i 2017, tar for seg årene fra 1946 til 49.

– De første årene etter krigen er også en utrolig spennende tid, sier forfatteren.

– Men 1945 har altså fått et helt bind alene. Hvorfor det?

– Fordi det som sagt er det viktigste året i norske historie. Det var året vi ble frigjort fra det totalitære nazistiske tyranniet. Det var også det året vi startet byggingen av det nye samfunnet som har resultert i det samfunnet vi har i dag. Det er på ruinene av det gamle at det nye oppstår, sier Alf R. Jacobsen.

 

Spesielt opptatt av krigen

Og det er altså dette han forsøker å vise i boken. At frigjøringen i Norge må ses i lys av avslutningen på krigen i Europa.

«Det var et drama uten ferdigskrevet slutt», skriver han i forordet. «Alle viste at det var over, men mye galt kunne skje om desperadoer og fanatikere gikk amok før teppefall.»

Om sin glødende interesse for hendelsene under den andre verdenskrig sier Jacobsen:

– Jeg er ikke historiker, men en journalist og skribent som er spesielt opptatt av krigen. Mangelen på kilder og uteblitte intervjuer med folk som faktisk var tilstede, har preget historieskrivingen i denne perioden. Nå er det mulig å gjøre noe med det. Derfor er denne boken blitt til.