Deler ut 63 millioner stipendkroner

- Men du må overbevise om at du har noe nytt å bidra med, sier seniorrådgiver Marit Ausland i NFF.

Det er Det faglitterære fond, som er opprettet av Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF), som deler ut stipendkronene til sakprosaforfattere.

 

Fondet har siden starten i 1978 fordelt cirka en milliard kroner i stipender i prosjekt-, reise-, honnør- og utvidet honnørstipend. Har du noe å bidra med er bare å søke. Siste frist er torsdag klokken 2400.

Pengene i stipendpotten er innhentet gjennom bibliotek- og kopivederlag. Stipendene er på opptil 324.000 kroner og deles ut i månedsverk à 27.000 kroner.

 

Samler inn og fordeler

Tanken bak Det faglitterære fond er enkel: Vederlagsmidler fra kopiering av fagbøker i skole- og universitetssektoren og bibliotekvederlag fra utlån i bibliotekene samles i et fond, som deretter fordeles som stipend til å skrive og oversette ny norsk sakprosa – som igjen gir vederlagskroner inn i fondet. Nærmere 6.000 bøker er til nå blitt skrevet med stipend fra Det faglitterære fond.

 

Alle typer sakprosa

Mange faglitterære forfattere har hatt glede av disse stipendkronene. Men det er ikke gitt at prosjektene får penger. Marit Austad har noen råd til håpefulle sakprosaforfattere i sakens anledning:

–Mange skriver i søknaden sin ullent om et område de vil undersøke, uten å tenke helt konkret på hva slags bok det skal bli. Gi et anslag for hvor lang boka skal bli, hvilken type bok det skal bli, om det skal være fargebilder eller ikke, også videre, og legg gjerne ved en tentativ innholdsfortegnelse, sier Marit Ausland.

Den faglitterære forfatter- og oversetterforeningen har i dag 5600 medlemmer som skriver og oversetter alle typer sakprosa. Alt fra kokebøker og reiseguider til biografier, historieverk og dokumentarlitteratur hører til foreningens domene.

 

Du kan lese mer om utlysningen og NFFs arbeid her: 

 

 

(Foto: Hilde Østby)