Sverige: Øker med 7 millioner eksemplarer

Nå foreligger de første samlede tallene for det svenske boksalget etter pandemi utbruddet. Totalomsetningen økte med 7,4 prosent i kroner og med formidable 20 prosent regnet i solgte eksemplarer, men endringene i lesevanene er betydelige.

Svensk Bokhandlerforening og Svensk Forleggerforening legger denne uka ut en meget interessant rapport over det svenske boksalget så langt i år. Statistikken dekker årets åtte første måneder, og er eksklusiv skolebøker, men inklusive digitale abonnementstjenester.

Rapporten viser at pandemien endrer bokomsetningen på drastisk vis. De digitale abonnementstjenestene bidrar til at bokomsetningen øker betydelig, men dette medfører også at bøkenes stykkpris blir sterkt fallende.

Store endringer for salgskanalene

Det er de digitale salgskanalene som er vinnerne etter pandemi-utbruddet. Fysisk bokhandel har fått redusert sin omsetning med 17 prosent, mens dagligvarehandelen har redusert sin bokomsetning med 5 prosent. Internettbokhandelen og bokklubbene har på sin side økt salget med 11 prosent, mens de digitale abonnementstjenestene kan vise til en økning på hele 32 prosent.

Skifte også i sjangre og format

Sjangermessig er det skjønnlitteratur, samt krimlitteratur som begge øker sin andel med over 20 prosent. Årsaken til dette er selvsagt å finne i økningen hos strømmetjenestene. Taperen blir med dette sakprosa og faglitteratur som faller med nesten 8 prosent, samt barn- og ungdom som viser en nedgang på 4 prosent. (For sistnevnte øker salget for antall eksemplarer, men her synker stykkprisen per eksemplar betydeligere mer.)

Når det gjelder format er det selvsagt strømmetjenestene for lydbøker som øker sin omsetning, så langt i år med hele 42 prosent. Stiv perm holder seg stangen, mens pocketboka får ta støyten med en nedgang på 12 prosent.

Strømmetjenestene forbi bokhandlene

Omsetningen hos strømmetjenestene har i årets første måneder vært større enn hos alle Sveriges fysiske bokhandlere til sammen. Dette er historisk. Nå skal det selvsagt legges til at bokhandelen har størsteparten av sin omsetning i månedene herfra og fram til jul, men dette er likevel en indikasjon på at coronaen har hatt en stimulerende effekt på de digitale aktørene, mens den har skapt vansker for den tradisjonelle butikkhandelen.

Prosentene skjuler store tall

Når man henviser til prosentregning blir det lett til at man blir «tallblind». Bak prosentendringene skjuler det seg enorme tall. Regner man bare på volumoppgangen på 20 prosent for årets første åtte måneder, motsvarer dette en økning på knapt 7 millioner bøker! At totalomsetningen likevel ikke øker mer enn 7,4 prosent beror selvsagt på at prisen per bok er langt lavere hos strømmetjenestene enn hva den er i bokhandel.