Cappelen Damm planter klimaskog

KLIMA-KAPTEIN PÅ CAPPELEN DAMM-LAGET: Roy Jensrud (foto: Lars Lindtner)

SATSER GRØNT: Skal bli klimanøytrale innen 2026.

Cappelen Damm har arbeidet med klima, miljø og bærekraft over mange år, men nå har forlaget for første gang offentliggjort klima- og miljørapporten på nettsiden sin.

25 prosent utslipp-kutt

Miljøansvarlig i Cappelen Damm, Roy Jensrud, kan fortelle at forlaget har redusert utslippene fra virksomheten – da inkludert både direkte og indirekte utslipp – med 25 prosent fra 2018 til 2020. Målet er å redusere klimagassutslippene med 50 prosent innen 2030.


Innen 2026 skal forlaget være klimanøytralt på egne utslipp og kompenserer for uunngåelige utslipp. I klima- og miljørapporten forlaget i dag legger ut, kan man lese at Cappelen Damm er eneste forlag i Norge som er sertifisert Miljøfyrtårn, FSC, PEFC og som benytter verktøyet PREPS. Forlaget har også signert Grønnvaskingsplakaten samt Grønne innkjøp.

Ønsker varige resultater

– Vi arbeider bredt med miljøspørsmålet. Fremfor å kun basere oss på kjøp av kvoter
prioriterer vi grundig og langsiktig arbeid med de utslippene vi har mulighet til å faktisk påvirke. Konkrete tiltak som gir varige resultat er vår førsteprioritet, sier Roy Jensrud som er miljøansvarlig i Cappelen Damm.

PLANTER FOR CAPPELEN DAMM: Roy Jensrud. (foto: Lars Lindtner)

Jensrud har nylig vært i Rogaland for å plante trær, etter som Cappelen Damm er blitt Trefadder. Trefadder-ordningen er et norsk initiativ for å bygge norsk klimaskog. Gjennom dette bidrar forlaget i arbeidet med å lagre karbon og produsere oksygen. Cappelen Damm har i tillegg valgt å kjøpe klimakvoter i prosjekt som Energy efficiency and improved clean burning cookstoves i Ghana, Thor Heyerdahl Climate Park og World Land Trust (Carbon Balanced Paper).

Tilnærmet null i eget hus

Selv om kan foretar disse kvotekjøpene understreker forlaget at klimakvoter i seg selv ikke løser samfunnets utfordringer.

– Cappelen Damms vektlegger å redusere klimafotavtrykket gjennom hele verdikjeden. Forlaget ønsker å se og adressere det store bildet, over hele bokens verdikjede. Ikke bare i eget hus, men hele veien fra skog til bok, forteller Roy Jensrud.

FRA SKOG TIL BOK: Roy Jensrud jobber for utslippskutt i hele kjeden. (foto Lars Lindtner)

Forlagshuset understreker at dette er et langsiktig arbeid, og derfor settes målsettingen til 2026.
– I årene fremover vil vi fortsette arbeidet for å redusere egne utslipp i både forlaget og på Sentraldistribusjonen. I tillegg samarbeider vi med papirprodusenter og trykkerier for å se hvordan vi sammen kan gjøre ytterligere kutt. Vi sier vi skal være klimanøytrale i 2026. Da har vi tilnærmet null utslipp i eget hus, og vil kompensere for utslipp nedover i verdikjeden mens vi vil jobbe med flere utslippsfrie løsninger også her, forteller Jensrud.