Brageprisen fremmer populærvitenskap

Per Nordanger (Foto: BOK365)

– Dette er Brageprisens forsøk på å gi sjangeren et ekstra puff, sier Per Nordanger, styreleder i Brageprisen. I år er åpen klasse tilegnet Populærvitenskapen.

– Vi opplever at populærvitenskap har fått en liten renessanse de siste årene, både i offentligheten generelt og i bokmarkedet, fastslår Nordanger.

Brageprisen deler hvert år ut pris i åpen klasse, og tema for kategorien blir fastsatt årlig. I år har Bragestyret valg «Populærvitenskap for voksne og ungdom/barn» som tema for åpen klasse. Dette i et forsøk på å fremme sjangeren her hjemme:

– Klassisk populærvitenskap har et stykke på vei vært vanskelig å selge i Norge sammenlignet med andre land, hvor sjangeren har blitt oppfattet som bred. Jeg mener det skyldes at naturvitenskap langt på vei har vært utdefinert som dannelsesideal her på berget. Dette er Brageprisens forsøk på i gi sjangeren et ekstra puff, sier Nordanger.

Populærvitenskap på frammarsj

Geir Hønneland (Foto: NFFO)

– Vi i NFFO er veldig glade for dette, forteller Geir Hønneland, arbeidende styreleder i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.

Han legger til at de ser en markant økning i interessen for populærvitenskapelige bøker:

– Populærvitenskapelig formidling er ett av våre prioriterte områder, og vi ser en økende interesse for forskningsformidling reflektert i stipendordningen vår. Antall søknader til å skrive populærvitenskapelige bøker ble nesten fordoblet fra 2016 til 2017 og antall innvilgede prosjekter mer enn tredoblet. Det er en stor pågang fra det naturvitenskapelige feltet, men også samfunnsfagene kommer tungt nå. Og dette er ikke bare voksenlitteratur – populærvitenskapelig formidling for barn og ungdom er også på frammarsj.

Men om det er noen titler han selv gjerne ville se på nominasjonslisten vil han ikke røpe:

– Jeg vil ikke begi meg inn på noen spekulasjon rundt konkrete titler, men jeg synes det er særlig interessant når svært kompliserte temaer blir gjort tilgjengelig i gode populærvitenskapelige bøker, enten de er naturvitenskapelig baserte om tarm, insekter eller jordskjelv, eller forklarer kompliserte sammenhenger i storpolitikk eller hverdagsliv.

Fremdeles tid

Siri Ekestad Bauge (Foto: Forfatterforeningen)

– Tilbakemeldingene fra forlagene har vært gode, og vi opplever at forlagene melder på bøker i denne kategorien, forteller Siri Ekestad Bauge, rådgiver i Forfatterforeningen og daglig leder for Brageprisen.

Eksakt tall for påmeldte bøker i denne klassen er usikkert, men Ekestad Bauge påstår at det er særlig voksenbøkene ligger et hestehode foran.

– Påmeldingen ligger på et vanlig nivå for åpen klasse. Og det er både voksen og barnebøker påmeldt, men en liten overvekt av voksenbøker.

Hun kommer også med en oppfordring til forlagene:

– Det er en frist igjen, 14. september, så om det er forlag som sitter inne med en populærvitenskapelig bok de ennå ikke har fått meldt på er det ikke for sent!