Bra start på bokhøsten

Tronsmo Bokhandel.

MÅNEDSSTATISTIKKEN: Forleggerforeningens tall for august viser en oppgang på 12 prosent for året som helhet. Allmennbok øker med 2 prosentpoeng.

Forlagsinntektene i august viser god oppgang. Samlet i år beløper inntektene seg til 1,35 milliarder kroner, 143 millioner mer enn på samme tid i fjor.

Skolebøker i føringen

Det er spesielt skolebøker som drar lasset. I august alene solgte medlemmene av Forleggerforeningen for nesten 190 millioner kroner i forlagsinntekter. Samlet i år har inntektene med dette beløpt seg til 560 millioner.

Dette gir en økning fra samme tidspunkt i fjor, på 145 millioner. Det aller meste av dette fra økte kjøp fra grunnskolen.

I tillegg til bøker har forlagene solgt digitale læremidler til skoleverket for 141 millioner kroner (+15 prosent). 80 prosent av dette var læremidler til grunnskolen.

Lære- og fagbøker til høyere utdanning viser derimot en nedgang på 8 prosent – til 204 millioner kroner.

Norsk sakprosa halter

Norsk sakprosa for voksne haltet fortsatt gjennom august. Nedgangen så langt i år er på 10 prosentpoeng. Oversatt sakprosa og sakprosa for barn styrker seg imidlertid, slik at den samlede nedgangen for sakprosa ikke blir større enn 3 prosent. De samlede forlagsinntektene blir med dette 175 millioner kroner så langt i år.

Norsk skjønn henter seg

Norsk skjønnlitteratur for voksne viste en nedgang på så mye som 49 prosent ved utløpet av juli. Inntektene i august viser heldigvis en positiv innhenting. Nedgangen utgjør nå ikke enn 25 prosentpoeng. Barn- og oversatt bidrar her til at den samlede skjønnlitterære nedgangen ikke blir mer enn 2 prosent. Totalt gir skjønnlitteratur forlagsinntekter på litt over 200 millioner kroner hittil i år.

Pocketboka fortsatt opp

Pocketboka fortsetter framgangen i kjølvannet av pandemien. Dette gir forlagene 23 millioner i ekstrainntekter sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet gir dette inntekter på 132 millioner kroner.

Inntektene fra strømmetjenstene av lydbøker er ikke med i oversikten.

Hele statistikken kan du laste ned og lese her.