Boksalget øker i Sverige

Mens den norske bokbransjen depper over nedgang i boksalget, økte salget hos våre naboer i øst med 6,2 prosent første halvår i år.

Oppgangen forklares med en sterk økning i salget av digitale abonnementtjenester og i nettbokhandel. I vanlig bokhandel og dagligvareforretninger gikk salget ned.

Det kommer frem av tall Den svenske forleggerforeningen og Den svenske bokhandlerforeningen offentliggjør i dag.

Her hjemme har man de siste månedene hatt en slags samling i bånn etter faretruende nedgang i boksalget.

Digitale sprang

De digitale abonnementtjenestene økte med hele 36,9 prosent i første halvår, sammenlignet med første halvår i fjor. I fysisk bokhandel var det en nedgang i salget på 5,2 prosent. I dagligvarehandel var nedgangen på 5,8 prosent.

Hvis man regner i antall solgte eksemplarer uansett kanal, økte det totale boksalget med hele 15,1 prosent, men lytting og lesing på digitale plattformer står for nesten hele økningen.

Les også: Vi får brette opp ermene

Fritt fall for fysisk lydbok

Stadig større del av bokomsetnngen skjer digitalt. Nå er nesten fire av ti bøker som omsettes i Sverige omsatt i digitale abonnementer.

– At abonnementene brukes stadig flittigere er også interessant, siden de selges til en fast månedspris. Det sier forfatteren av rapporten, Erik Wikberg, som er forsker ved Handelshögskolan i Stockholm.

Den fysiske lydboken er i fritt fall. Der er nedgangen på 10,6 prosent. Mens eboken øker med 32,4 prosent og den digitale lydboken øker med 37,2 i digitale abonnementstjenester, så er det nedgang i salget av disse i nettbokhandel.

Økning for barn- og ungdomsbøker

Salget av barn- og ungdomslitteratur har hatt en jevn økning i Sverige de senere år.  I første halvår i år økte salget med ytterligere 11 prosent.

Du kan laste ned hele rapporten her.

Det er Svenska Bokhandlareföreningen og Svenska Förläggareföreningen som står bak «Bokförsäljningsstatistiken». Om du ønsker å lese mer om rapporten og hvordan den lages kan du lese det her.