Boksalget henter seg inn

Godt barneboksalg bidrar til å berge en god februar måned. Dermed «reparerer» man delvis en svart januar måned for det norske bokmarkedet.

Tre av fire barnebok-kategorier viser solide pluss-tall og bidrar til at mye av januar-nedgangen spises opp etter en god februar-måned på det norske bokmarkedet.

Forleggerforeningens statistikk for omsetning av allmenbøker, viste en nedgang på 9,1 prosent i januar i år i forhold til samme måned i fjor. Etter en god februar måned er nedgangen redusert til 3,9 prosent i forhold til årets to første måneder. Året er fremdeles ungt og man bør være svært varsom med å trekke noen bastante konklusjoner allerede nå.

 

Sakprosa-suksess

Hva man kan fastslå, er at barnebøkene fortsetter den fine trenden fra i fjor. Tre av fire barnebok-grupper er i pluss – endog betydelig i pluss.

På plussiden så langt i år, finner vi også oversatt skjønnlitteratur – som er opp nærmere 18 prosent. Dette er vel å merke målt opp mot noen katastrofale første måneder i fjor for denne kategorien. Omsetningen for oversatt skjønnlitteratur i første halvår 2014 ble nær halvert i forhold til tilsvarende periode i 2013.

Også norsk skjønnlitteratur for voksne hentet seg inn betraktelig med en god februar måned – og januar-nedgangen på hele 45,9 prosent er nå redusert til minus 16,1 prosent.

 

Enkeltbøker preger tallene

Tidlig på året – og med til dels tynne omsetninger i noen av bokgruppene – vil faktorer som Mammut-salg, når påsken faller, Jo Nesbø-slipp og andre enkeltutgivelser, prege tallene når vi etter hvert skal oppsummere første kvartal.

Ser vi på formatene, de ikke-innholdsinndelte gruppene, viser e-bøker en økning akkumulert på 5,9 prosent – etter en knallgod januar og elendig februar, hvis vi måler mot samme måneder i fjor. Pocket/billigbøker er ned nesten 20 prosent.

Merk at Forleggerforeningens salgsstatistikk måler salg fra de store distributørene (Forlagssentralen, Sentraldistribusjon, Fagbokforlaget og Digitalbok) og ut til butikk og nettbutikk, og ikke salg over disk.

 

Øker mest hittil i år:

Norsk skjønnlitteratur for barn: + 28,2 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for voksne: + 17,8 prosent

Oversatt skjønnlitteratur for barn: + 17,3 prosent

 

Størst nedgang:

Oversatt sakprosa for voksne: –29,8 prosent

Norsk sakprosa for barn: –29,3 prosent

Norsk skjønnlitteratur for voksne: –16,1 prosent

 

(Kun allmenbok-kategorier er med i oversikten. Utarbeidet på grunnlag av tall fra Forleggerforeningen)