Bokdugnad for flyktninger

Per Nordanger (Foto: BOK365)

Forlaget Spartacus og Per Nordanger (bildet) har tatt initiativ til pro bono-prosjektet FLUKT. 22 journalister og 16 fotografer fra norske medier har bidratt på rekordtid.

–Det er et bokprosjekt som går bak tallene og forteller hva flukt er, hva det vil si å være flyktning, sier forlagssjef Per Nordanger i Spartacus. Inntektene fra boka skal gå til et utdanningsprosjekt for unge syriske flyktninger.

22 journalister og 16 fotografer fra ulike norske medier har på rekordtid levert sterke portretter av mennesker som av vidt forskjellige grunner har måttet rømme fra sine hjemsteder. Resultatet er gaveboken FLUKT, som lanseres 4. desember.

 

Som oss

–Boka viser jo at flyktningene ligner på oss. Ja, en gang var flyktningene de såkalte oss, sier Per Nordanger. –Historiene spenner fra norske flyktninger til Sverige under krigen til dagens flyktninger fra Syria. Leserne får møte folk som flykter fra nød, krig og forfølgelse, og såkalte lykkejegere. Det er mange interessante historier. Boka åpner med Frode Gryttens kraftfulle dikt Tusenar seglar igjen, der vi utfordres til å få øye på personene i mylderet og lytte til stemmene deres.

 

flukt

 

Overveldende respons

Per Nordanger skriver selv i sin innledning til boka:

«En demning brister: Plutselig er ikke TV-nyhetene om krig, nød og flukt abstrakte for oss, noe som skjer på den andre siden av kloden, noe som vederfarer mennesker i en verden som ikke er vår. Med ett ser vi menneskene bak tall og nyhetsreportasjer – med ett er de del av vår verden.»

–Vi rullet i gang dette prosjektet 15. september. Deretter har det gått fort. Responsen har vært overveldende hos dem vi tok kontakt med. Det er mange som har ønsket å bidra og vært glade for å kunne gjøre det på en relevant måte, forteller Nordanger.

 

Viktige historier

Det kan journalist Janne Kjellberg, som har ledet det redaksjonelle arbeidet, skrive under på:
–Det har vært helt utrolig å se hvordan journalister og fotografer fra store deler av medie-Norge har kastet seg rundt for å være med og gjøre det de kan best: fortelle viktige historier. For meg er et viktig mål med boka å minne oss alle på hva det betyr for flyktninger å leve med en flukterfaring. En historie med flukt går ikke over, men fortsetter å leve videre hos dem som har opplevd det. Og det er noe vi alle kommer til å møte i tiden som kommer. Både som naboer, kolleger, familie og venner.


Dugnad i alle ledd

Til sammen har mer enn sytti personer vært involvert i arbeidet med FLUKT, som er gjennomført på dugnad i alle ledd. Forfattere og fotografer, bokdesignere, karttegnere, språkvaskere, forlagsansatte og nettdesignere har jobbet pro bono. I tillegg bidrar både trykkeri, distributør og alle landets bokhandlere til at rundt to av tre hundrelapper av salgssummen går uavkortet til programmer i regi av Flyktninghjelpen, som gir skolegang for syriske barn og unge i nærområdene.

 

–Et viktig budskap

–Det er viktig for oss at pengene går til et prosjekt med mål og mening – et som peker fremover og har mer varig verdi, sier Per Nordanger.

Generalsekretær Jan Egeland takker alle involverte og bidragsyterne på vegne av Flyktninghjelpen:
Denne utgivelsen vil føre til at flere syriske flyktningbarn i Syrias naboland får gå på skole. Den har også et viktig budskap ved at den formidler historiene til enkeltmennesker og minner oss om at flyktninger er helt vanlige mennesker med individuelle historier. Denne boken forteller leseren hva flyktningkrisen handler om og fremmer et menneskesyn som må ligge til grunn for hvordan vi håndterer den enorme humanitære krisen vi står ovenfor i dag.

 

Lanseres på Litteraturhuset i Oslo fredag 4. desember.