Bokåret 2021: Sterk inntektsvekst

Sjef for gode tider: Direktør i Forleggerforeningen, Heidi Austlid

Tall fra Forleggerforeningen viser en samlet vekst for forlagsinntektene på hele 11,3 prosent.

Vi har tidligere rapportert steke tall for fjorårets norske boksalg. Disse var imidlertid uten tall fra strømmetjenestene i siste kvartal. Nå foreligger også strømmetallene – godt på overtid. Med alt på plass kan vi oppsummere netto forlagsinntekter i 2021 til 2,3 milliarder kroner, 234 millioner kroner høyere enn året før.

Sterk vekst for læremidler

Fagreformen i skolen gjør skolebøker til fjorårets store framgangshistorie. Salget til grunnskolen økte med hele 48 prosentpoeng, mens salget til videregående steg med 28 prosent.

Også lærebøker til høyere utdanning og fagbøker viste god framgang (7,5 prosent).

Samlet solgte forlagene skolebøker og lærebøker for nær 900 millioner kroner, 185 millioner kroner mer enn i 2020.

I tallene er ikke forlagenes direktesalg av digitale læremidler til skoleverket inkludert. Disse utgjorde i 2021 nær 300 millioner kroner, 80 millioner mer enn året før.

Strømmingen endrer allmennboksalget

Veksten i forlagsinntekter fra strømmetjenestene fortsatt også i fjor. Samlet beløp forlagenes inntekter fra strømmingen av lydbøker seg til 320 millioner kroner, en økning på 76 millioner (31 prosent) fra året før.

Det er antatt at strømmetjenestene bidrar til svikten i pocketboksalget. Forlagenes inntekter fra pocketboka er nå kun halvparten av inntektene fra strømmingen. Nedgangen i fjor beløp seg til litt over 20 millioner kroner, eller 11 prosent.

Forlagenes inntekter fra sakprosa og skjønnlitteratur holdt seg omtrent på samme nivå som i 2020, og summerte seg til litt over 1 milliard kroner – hvis man ikke inkluderer strømmetjenestene.

Antall solgte fysiske eksemplar ned

Antall solgte eksemplarer viste imidlertid en nedgang fra 7,2 millioner til litt under 7 millioner eksemplarer (- 3,5 prosent). Antallet pocketbøker falt videre til 2,5 millioner (- 14 prosent)

Antall bøker lyttet til økte i fjor til 8,2 millioner (+ 26 prosent). Antall bøker lyttet til er dermed omtrent jevnstort med antall solgte fysiske eksemplarer.

Forlagenes digitale inntekter (digitale læremidler ekskludert) utgjorde i fjor 28 prosent av de samlete netto forlagsinntektene.