Bokanmeldelse: Blant bokreolene i Airstrip One

Orwellsk beretning fra Amazons plukklager.

Journalist James Bloodworth har walraffet. Han har tilbrakt seks måneder undercover i noen av Storbritannias mest utmattende jobber – som sin egen «sjef» som Uber-sjåfør, som telefonselger og som ansatt på nulltimers-kontrakt i eldreomsorgen.

Ikke minst har han vært løsarbeider på et Amazon-lager. Resultatet blir nå utgitt på norsk av Res Publica, med tittelen Innleid og underbetalt (Hired. Six Months Undercover in Low-Wage Britain) – i Rune R. Moens prima utførte oversettelse. Bloodworths metode pretenderer ikke å gi det fulle og hele bildet, men det er en metode som viser oss noen viktige biter i puslespillet.


James Bloodworth:
Innleid og underbetalt – Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter.
sakprosa
Res Publica
253 sider
Oversatt av Rune R. Moen

Økt forbrukermakt

I dag ser vi en bratt stigende kurve både hva gjelder forbrukerbevissthet og forbrukermakt – enten vi snakker om palmeolje, inhumant pelsdyr- og husdyrhold, mikroplast, fotballer og andre produkter som er blitt til ved hjelp av barnearbeid, eller en hel rekke andre aktuelle problemområder.

Vi stiller stadig sterkere krav til etisk framferd hos produsentene, og hvordan det vi omgir oss med er blitt til – det være seg t-skjortene vi går med, eggene i eggeglasset eller oljen i Kvikk-lunsjen.

Nå også bøkene du har i fanget eller på Kindle-brettet.

At amerikanske og engelske bokhandleres hovedfiende og forlagenes påtvungne bestevenn, Amazon, er valgt som en av Bloodworths undercover-arenaer er neppe tilfeldig. Det gir boken en ekstra dimensjon for de som er ekstra opptatt av nettopp bøker. Og det at verdens rikeste mann har noen av Storbritannias lavest lønnede medarbeidere, er selvsagt et poeng.

Junkfood og alkohol

Det er i sannhet depressive saker James Bloodworth har nedtegnet på sin notatblokk etter å ha jobbet undercover på Amazons lager i Rugeley i Staffordshire i England. Konstant overvåking av arbeidsstokken, skrittellere, sikkerhetssluser og prikkbelastning er blant hovedingrediensene. Det hele vekker assosiasjoner til livet i Airstrip One – George Orwells Storbritannia i romanen 1984. På en arbeidsdag kunne Bloodworth gå over to mil mellom lagerhyllene. Med andre ord: Hvis han startet i London sentrum på mandagen, ville Dover-kysten vært i sikte på tampen av uka. Med tilstrekkelig hvile, godt kosthold og hyggelige fritidssysler, ville dette sikkert gått helt flott. Når livet og hverdagen handler om råtne leiligheter med kakerlakker pilende over gulvet, og med junkfood og alkohol som næringsinntak, gikk forfatteren gjennom Amazon-ukene opp seks kilo (fett) i kroppsvekt – trass i alle lager-kilometerne.

UNDERCOVER: James Bloodworth (foto: Res Publica)

Skulle bli redningen

Selv når Bloodworth på sine frikvelder stikker ut i Rugeley for å unne seg litt solskinn i glasset, for å stjele Rolf Just-Nilsens frase fra «Lille Jensen», blir han konfrontert med folk som kommer bortom og lirer av seg moll-toner rundt Amazons virksomhet.  «De stjeler jobbene våre», er gjerne omkvedet. Da Amazon kom til Rugeley i 2011, skulle nettgiganten bli den store redningen for lokalsamfunnet og gruvearbeiderjobbene som hadde forsvunnet for godt tidlig på nittitallet – sammen med de to store kraftverkene, rørleggerbedriften Armitage Shanks, elektronikkselskapet Thorn Automation og en betongprodusent.

Slik gikk det ikke. På Amazon-lageret i Rugeley jobber det stort sett østeuropeere. Bloodworth blir møtt med både undrende blikk og direkte spørsmål fra rumenerne i hans nærhet: «Er ikke du engelsk, da? Hvorfor i all verden jobber en engelskmann her, til en slik drittlønn?»

Over og ut

Så: Stjele jobber? Nei. Er det noe som stjeles her, er det folks verdighet. De ansatte blir behandlet som lett erstattelige brikker. Bloodworth beskriver en nærmest rettighetsløs arbeidsplass med elendig betaling og hvor man attpåtil bevisst utbetaler for lite – i håp om at arbeidstageren ikke alltid følger med eller orker å følge opp. Forespeilede belønningssystemer slår aldri inn, men et prikkbelastningssystem er desto mer flittig brukt. Prikker vanker det også når du er syk – selv om du gir beskjed som forutsatt, skal vi tro Bloodworths kollegaer. Alle arbeiderne på Amazon-lageret i Rugeley er hyret inn gjennom to bemanningsselskaper, noe som sørger for å gi Amazon begrenset arbeidsgiveransvar og komfortabel distanse til eventuelle ubehageligheter.

Med seks prikker er det ubønnhørlig ut, selv om du ellers har skikket deg vel og plukket samvittighetsfullt fra hylleradene.

Vi får tro at det er hyggeligere på Forlagssentralen.

 

VEBJØRN ROGNE