Her er Bok-Norges 25 mektigste

Cappelen Damm-sjef Tom Harald Jenssen er Bok-Norges mektigste, mener Bok & samfunns jury.

Å utpeke bokbransjens mektigste er slett ingen enkel jobb. Hva er makt? Er det økonomisk makt, i kraft av omsetning – altså den berømte kjøttvekta? Eller er det definisjonsmakt og evne til å påvirke folks valg? Og hvordan brukes makten man har?

Bransjemagasinet Bok & samfunns jury har forsøkt å på pense seg inn på følgende som hovedspor når Bok-Norges 25 mektigste skulle kåres: Hvem har størst makt over hva som faktisk tilbys og leses i Norge?

 

Klar ener

Eneren på årets liste var lett å utpeke: Tom Harald Jenssen endte på en temmelig klar førsteplass hos juryen. En naturlig plassering for toppsjefen i Norges klart største forlag, vil sikkert noen mene. Men juryen har også vært opptatt av hvordan makten har blitt forvaltet – og ser at Jenssen har lykkes i å bygge et stadig mer mangfoldig og synlig forlag. Forlaget satser både smalt og bredt, er aktive på arrangementsfronten og gjør en betydelig innsats for å gjøre litteraturen synlig for publikum – enten det er snakk om krim, politikk eller poesi. Forlagshuset fremstår betraktelig mer som forlag, og mindre som fabrikk, enn hva tilfellet var for noen år tilbake.

Og forlagets bøker blir lest: Innslaget av Cappelen Damm-bøker i toppen av bestselgerlistene blir stadig større. Når Bok & samfunn skanner bokmarkedet ute i verden, shoppes en påfallende stor andel av de mest attraktive rettighetene inn av Cappelen Damm. Dermed er det mye som taler for at forlagets dominans vil vare også inn i de neste årene.

 

– En tillitserklæring

– Ja, dette er bra. Jeg tar det som en slags tillitserklæring, sier Tom Harald Jenssen, når han får høre at en jury har utpekt ham til Bok-Norges mektigste. – Makt har jeg jo i kraft av de roller som jeg fyller, dels som sjef i Norges største forlag og dels som leder i Forleggerforeningen.

Jenssen mener makt «kan være et fint redskap å ha i verktøykassa».

Aslak Sira Myhre, markant og handlekraftig nasjonalbibliotekar, endte som nummer to i vår kåring. Linda Hofstad Helleland får den tredje pallplassen. Nettopp kulturministeren er en av de vanskeligste å plassere. Avhengig av hvilke faser bokbransjen er inne i og hvor aktivt kulturbudsjettet forvaltes, kan statsråden være både nummer 1 og nummer 10 på vår liste.

 

Close race

Det var «close race» mellom Helleland og de tre neste på listen – som på hvert sitt vis har preget Bok-Norge: Mange viktige litteraturtiltak og enkeltutgivelser hadde aldri sett dagens lys uten Fritt Ord og Knut Olav Åmås. John Tørres Thuvs suksess med bokhandelkjeden ARK er blitt registrert også utenfor landets grenser. Nummer seks på listen, Geir Gulliksen, er kanskje den aller fremste eksponenten for følgende faktum: Godt forleggeri handler om gode hoder.

For å ivareta mangfoldet på listen, har juryen bestrebet seg på å ha én representant per forlag, bokbedrift eller organisasjon høyt på listen. Hvorvidt vi har valgt riktig fanebærer for hvert forlag, vil man sikkert strides om. Uansett: Bak hver av de utvalgte står mange flinke folk på de aktuelle arbeidsplassene.

Hovedsporet med én representant per forlag og tilhørende ønske om mangfold, har også holdt juryen utenfor forlagskonsernenes styrerom ved denne korsvei. Her ville særlig far og datter Erik og Trine Must, i kraft av tungt eierskap og styreposisjoner i Gyldendal, vært klare kandidater til fremskutte plasseringer på makt-listen – hvor juryen vurderte over 100 navn.

 

Mannsdominert topp

Et par ruter forsøkte juryen uten hell å sette kryss i. I en kvinnedominert bransje endte man opp med 16 menn og ni kvinner på vår Topp 25. Denne skjevheten forteller en historie: Toppsjefene i de fire største forlagshusene og de to største bokhandelkjedene er alle menn. Ser vi på listen ellers, er det lite å si på kjønnsbalansen. Så her er det de store forlagskonsernene som har forbedringspotensial. Allerede denne våren skjer det en endring, med påtroppende kvinnelig toppsjef i ARK.

Juryen skulle gjerne også funnet den ene skribenten, anmelderen, bloggeren eller mediepersonen som virkelig beveger landskapet. Der hadde juryen en rekke navn på blokka, men klarte ikke å finne den ene. Dette forteller også en historie – om en mer fragmentert og mangfoldig mediehverdag.

Ett er imidlertid sikkert med denne kåringen: Du er ikke hundre prosent enig i vår liste. Vi ser frem til å få din mening. Så tar vi med oss den i bagen når vi gjør vår rangering neste år. Kjør debatt!

 

 

Bokbransjens 25 mektigste

 

 1. Tom Harald Jenssen – En klar førsteplass hos juryen. Har vært bokbransjens kanskje dyktigste byggmester og leder nå Norges største forlagshus. Har klart å pare oppkjøp og utvikling, kultur og kommers, og troner nå øverst i et levende forlagsmiljø. I front innenfor det digitale og på lyd-siden. Konsernet rommer også betydelig bokklubbvirksomhet og Tanum. Jenssen er også leder i Forleggerforeningen.

 

B&S 6-11 Mektige 2

 1. Aslak Sira Myhre – En leder som preger arbeidsplassene han kommer til – enten det er Foreningen !les, Litteraturhuset i Oslo eller hans nåværende arbeidsplass. Når det tidligere RV’eren først skulle ende opp som direktør, var vel ikke Nasjonalbiblioteket det verste stedet. Markant, synlig og handlekraftig.

 

linda_hofstad_helleland_2

 1. Linda Hofstad Helleland – Kulturministerens plass på listen vil avhenge sterkt av hvilken fase bokbransjen befinner seg i og hvor aktivt kulturbudsjettet forvaltes. Når utkast til boklov eller bokavtale ligger på bordet, er hun udiskutabelt nummer 1.

 

B&S 6-11 Mektige 4

 1. Knut Olav Åmås – Har stor påvirkningskraft i Bok-Norge som ledelse for en stiftelse med betydelige midler. Uten Fritt Ord hadde vi neppe hatt Litteraturhuset i Oslo. Mange bokutgivelser og andre litteratur-prosjekter hadde ikke sett dagens lys uten startkabler fra Fritt Ord. Åmås er synlig i samfunnsdebatten og sørger for at stiftelsen lever opp til sitt navn, ved å løfte frem viktige stemmer og sentrale spørsmål knyttet til ytringsfrihet.

 

B&S 6-11 Mektige 5

 1. John Tørres Thuv – Mektig bodøværing «mellom jobber». Som ARK-sjef er han den som har preget bokhandel-Norge sterkest de seneste årene. Har holdt flere foredrag utenlands for å fortelle om suksesshistorien ARK. Det blir interessant å se hvilket merke han setter på Gyldendal som fersk konsernsjef.

 

B&S 6-11 Mektige 6

 1. Geir Gulliksen – Det er sjelden en forlagsmann så ettertrykkelig setter sitt preg på landskapet. Gulliksens ferd fra Tiden til Oktober for noen år tilbake viste verdien av en dyktig forlagsredaktør. Karl Ove Knausgård, Linn Ullmann, Per Petterson, Tore Renberg, Hanne Ørstavik og Anne B. Ragde – kombinert veteraner som Jon Michelet og Dag Solstad – er blant forfatterne som har sørget for at Oktober dominerer det norske skjønnlitterære landskapet.

 

B&S 6-11 Mektige 7

 1. Kristenn Einarsson – En skal «stå tidlig opp om morran» for å ta innersvingen på Kristenn Einarsson. Få kjenner og behersker det politiske spillet bedre enn Forleggerforeningens direktør. Har et stort kontaktnett og er en rev i strategiske prosesser. Sentral spiller i løpet for å få igjennom bokloven, som senere ble reversert.

 

Grytten Gaathaug Uri

 1. Anne Gaathaug – Har tilført ny energi til Kagge Forlag, som de siste par årene har fightet med Cappelen Damm om å være det ledende forlaget for norsk sakprosa. Usnobbete og rett frem. Har et stort kontaktnett.

 

Oterholm-Anne

 1. Anne Oterholm – Sentral i Norsk Kulturråd som rådsmedlem og leder for faglig utvalg for litteratur. God innsikt i litteraturpolitikken fra sin tid som svært synlig leder for Forfatterforeningen.

 

B&S 6-11 Mektige 10

 1. Gine Jonassen – Innkjøperne i de store bokhandelkjedene har både stor aksjonsradius og makt. Gjennom innkjøperrollen i Norli Libris er Gine Jonassen kanskje den mest fremtredende på dette feltet. Fartstid fra ARK, og har også vært innom Platekompaniet for å bygge opp boksatsingen der.

 

B&S 6-11 Mektigste 11

 1. Marit Borkenhagen – I et mylder av bokfestivaler landet rundt er Norsk litteraturfestival den mest synlige. Marit Borkenhagen har hatt en heldig hånd med både programmering og profilering etter at hun tok turen fra Bokklubben i Nydalen til Lillehammer.

 

B&S 6-11 Mektigste 12a

 1. Margit Walsø – Walsø og NORLA har løsnet på noen titalls bevilgede millioner, slik at man har stø kurs mot å gi Norge Æresgjest-status under bokmessen i Frankfurt i 2019 – med NORLA som prosjektleder og tilrettelegger. Æresgjest-satsingen er den største nyinvesteringen fra Kulturdepartementet på bok de siste par årene.

 

B&S 6-11 Mektigste 13

 1. Jeff Bezos – Noen vil nok være overrasket over å finne propellen fra Seattle på en liste over maktpersoner og påvirkere i Bok-Norge. Bezos er på sett og vis listas spøkelse – blott trusselen om Amazons endelige inntreden har vært en faktor når norsk litteraturpolitikk diskuteres og de største aktørenes ressurser disponeres.

 

B&S 6-11 Mektigste 14

 1. Tom Egeland – I tillegg til å være produktiv forfatter, fremskutt styremedlem i Forfatterforeningen og ny sjef i Riverton-klubben, er han også alle steders nærværende på sosiale medier og som hjelper og motivator for nye forfattere. Når får han tid til å sove?

 

B&S 6-11 Mektigste 15

 1. Ingrid Greaker Myhren – Hva fenger unge lesere? Pingla, Dødslekene, Twilight og John Greene: Det er Ingrid Greaker Myhren og Gyldendal som har bragt noen av de aller største barne- og ungdomsbokfenomenene til Norge de seneste årene.

 

B&S 6-11 Mektigste 16b

 1. Mads Nygaard – Det samme kan sies om Nygaard junior som om kulturministeren: Rollen gir stor potensiell makt. Det ligger en stor påvirkningskraft i å være toppsjef i ærverdige Aschehoug. Dessuten stor tyngde i Bok-Norge gjennom eierskap i Oktober, Bestselgerforlaget, Bokklubben, Norli Libris og Forlagssentralen – med og uten nabo Gyldendal. Kan raskt havne langt høyere på listen.

 

B&S 6-11 Mektigste 17

 1. Tone Hansen – Toppjobben i Kulturrådet er viktig for litteraturen, men Tone Hansen ble utnevnt rett før jul og har ikke fått vist seg frem i sin nye rolle. Sjef ved Henie Onstad Kunstsenter og bakgrunn fra visuell kunst.

 

B&S 6-11 Mektigste 18

 1. Sigmund Løvåsen – Lederjobben i Forfatterforeningen er en sentral post og Sigmund Løvåsen har stått på barrikadene for å bedre forfatternes kår.

 

B&S 6-11 Mektigste 19

 1. Karl Ove Knausgård – Ingen norske forfattere har de siste årene påvirket tilnærmingen til romanen som Knausgård, gjennom Min Kamp-prosjektet. I tillegg en synlig skribent og debattant.

 

B&S 6-11 Mektigste 20

 1. Arno Vigmostad & Arnstein Bjørke – Disse må listeplasseres som en topakning. Har udiskutabel makt i form av omsetning og er tunge på fag og utdanning. Hvordan de vil utnytte sine nye besittelser og hvilket preg de vil sette på allmenbokmarkedet gjenstår å se.

 

B&S 6-11 Mektigste 21

 1. HKH Mette-Marit – Med oppriktig kongelig engasjement for bøker, litteraturtog-ferder til Lillehammer, åpenhet rundt egen boklesing og levde liv, og boksatsing i Slottsparken.

 

Breen-Marta_Foto-Morten-Brun-beskåret

 1. Marta Breen – Mange bokprosjekter ville ikke sett dagens lys, hadde det ikke vært for Norsk Faglitterær Forfatter og oversetterforening. Marta Breen har vært en profilert NFF-leder, som blant annet har bidratt sterkt til å løfte frem den allmenne sakprosaen i foreningen.

 

B&S 6-11 Mektigste 23

 1. John Thomasgaard – Har stått i stormkastene som Norli Libris-sjef, både på grunn av røde tall, oppsigelser og rabalder i Universitetsgata. Økonomisk har det gått seg til for kjeden og toppsjefen har ikke vært like synlig utad i 2015 som årene før.

 

B&S 6-11 Mektigste 24

 1. Andreas Wiese – Som leder for Litteraturhuset i Oslo har man makt til å synliggjøre en god vifte av litteratur. Det skal bli interessant å følge grepene som blir tatt i Wergelandsveien de neste årene.

 

B&S 6-11 Mektigste 25

 1. Christian Skrede – Mye kan sies om Christian Skrede, men feig er han i hvert fall ikke. Bokhandel-Norges store outsider har åpnet Nordens største bokhandel i gamle Eldorado kino i Oslo og gitt en arena for flere aktører i Bok-Norge.

 

Dette er juryen:
Janneken Øverland: Litteraturhistoriker og tidligere forlegger. Ledet Gyldendals redaksjon for oversatt skjønnlitteratur gjennom en årrekke. Er nå anmelder og skribent, blant annet i Klassekampen og her i Bok & samfunn.
Helene Uri: Forfatter, men også språkviter og professor II. Nestleder i Forfatterforeningen.
Vidar Kvalshaug: forfatter, skribent og tidligere forlegger. Har skrevet romaner, noveller, barne- og ungdomsbøker.
Vebjørn Rogne: tidligere forlegger. Nå ansvarlig redaktør for Bok & samfunn og BOK365.

 

(Hovedfoto: Berit Roald / NTB scanpix / Bok & samfunn)