Blåser opp til orkan

Støtten til Tronsmo er formidabel. I dag kom også Aschehoug-sjef Mads Nygaard på banen, med video-støtteerklæring.

De skal høre protesten riste i Entra og i byrådet, lyder oppfordringen fra Tronsmo og deres støttegruppe. Og det er definitivt ingen mild bris som nå blåser rundt hushjørnene ved Tullinløkka.

Nesten 11.000 likes og 6000 underskrifter har man fått fra forfattere, forlagsfolk, kulturpersonligheter og boklesere. Og taksameteret går.

 

Viktig bokhandel

I videoen, som er lagt ut på Aschehougs Facebook-side, omtaler Mads Nygaard Tronsmo som en av landets aller viktigste bokhandlere. Aschehoug er i dag indirekte inne på eiersiden via sitt eierskap i Forlaget Oktober, som eier 7,91 prosent av aksjene. Både forlagssjef Geir Berdahl og forfatter Per Petterson sitter i Tronsmos styre, hvor Pax-forlagssjef Bjørn Smith-Simonsen forlagssjef. Sistnevnte sitter med sine 12,45 prosent på en enda større aksjepost via selskapet Pax Mater. Kun Thor Furuholmen er større eier, med 20,61 prosent.

 

Mangfoldig i pluss

Årsaken til at Tronsmo må ut av Tullinløkka er at Entra ønsker å «revitalisere» hele kvartalet ved å rive bygget og «bygge framtidens undervisningsbygg», som skal samle Universitetet i Oslos juridiske fakultet.

Tronsmo har klart å drive både en spennende og mangfoldig bokhandel, og samtidig ha en ryddig økonomi de siste årene. Omsetningen har stort sett svingt mellom 12 og 13 mill. kr, og med unntak av et litt bratt 2012 har bunnlinja gjennom en årrekke endt i pluss. Tronsmos frykt er at dette kan rakne, hvis de ikke finner egnede sentrumslokaler til en overkommelig pris.