Bjørnsonprisen til Niviaq Korneliussen 

FRA NORDISK TIL NORSK HEDER: Niviaq Korneliussen sikret seg Nordisk råds litteraturpris i København-. Nå vanker det ny pris på Lillehammer. (foto: Nordisk råd)

- Litteraturen kjenner ingen grenser, og det er det vakreste ved den, sier prisvinneren.

Bjørnsonprisen 2022 tildeles den grønlandske forfatteren Niviaq Korneliussen for hennes bidrag til å løfte frem et stort samfunnsproblem gjennom skjønnlitteraturen.I juryens begrunnelse står det: «I Bjørnsons ånd skriver hun tilgjengelig og populært i en realistisk tradisjon som ikke minst når ut til mange unge, og slik løfter hun fram og holder viktige samfunnsspørsmål levende.

Ingen steder er selvmordsstatistikken høyere enn den er i Grønland. Med romanen Blomsterdalen viser Korneliussen frem grønlendernes liv og dype traumer, og hvordan selvmordet blir mange unges løsning på et liv uten framtid. Med empatisk nerve og et rått språk skriver hun frem mennesker bak den tragiske statistikken og hvordan det er å leve i et postkolonialt samfunn i endring. Samtidig som hun sier noe universelt om sårbare barn og unge i alle samfunn.

Niviaq Korneliussen har gitt yngre generasjoner i Grønland en litteratur de kan relatere til egne liv, som ofte bærer preg av en form for hjemløshet i konflikten mellom det postkoloniale Grønland og den moderne danske kulturen. Hennes nåtidsskildringer er et viktig bidrag til utviklingen av den grønlandske litterære tradisjon og unge grønlenderes identitet og fellesskapsfølelse.»

Første grønlandske Nordisk-vinner

Forfatterskapet består av romanene Homo Sapienna (2014, på norsk i 2019 på Cappelen Damm, oversatt av Kim Leine) og Blomsterdalen (2021; utgitt på norsk samme år av Gyldendal, oversatt av Kyrre Andreassen), samt dramaet Den grønlandske mand (2018). Debutromanen ble nominert til Nordisk råds litteraturpris og med Blomsterdalen nådde Korneliussen helt opp og ble den første grønlandske forfatteren som har mottatt Nordisk råds litteraturpris.

Niviaq Korneliussen er født i 1990, har vokst opp i den sydgrønlandske byen Nanortalik og bor i dag i Nuuk.

Kommer til Lillehammer

– Det er en stor ære å motta Bjørnsonprisen. Å bli anerkjent som forfatter og aktivist i et annet land enn mitt eget, forsikrer meg om at jeg kan jobbe med det jeg elsker aller mest, og samtidig gjøre mitt beste for å skape en liten forandring i mitt eget hjemland. Litteraturen kjenner ingen grenser, og det er det vakreste ved den, sier prisvinneren.

– Vi ser fram til å få Niviaq Korneliussen til Lillehammer for å motta prisen, holde Bjørnsonforedraget og delta i andre festivalarrangementer fra 31. mai, forteller Marit Borkenhagen.

Litteratur og samfunnsengasjement

Bjørnsonprisen ble etablert og delt ut av Bjørnson-Akademiet fra 2004-2020. Etter at Bjørnson-Akademiet la ned sin virksomhet i desember 2020, er det Norsk Litteraturfestival, i samarbeid med Den norske Forfatterforening, Lillehammer UNESCO-litteraturby, Nansenskolen, Høgskolen i Innlandet, Lillehammer museum og Innlandet fylkeskommune som utgjør juryen og deler ut prisen.

De siste års vinnere er Johannes Anyuru, Carsten Jensen, Maja Lunde og Sara Omar. Bjørnsonprisen tildeles en nordisk forfatter for et litterært arbeid og samfunnsengasjement i Bjørnsons ånd. Prisen er på 100 000 kr. Jostein Gaarder er sponsor for Bjørnsonprisen.